Vion kent drie business units: Pork, Beef en Foodservice.

Business unit Pork

Productielocaties
De business unit Pork bestaat uit productielocaties in Nederland en Duitsland met het hoofdkantoor in Boxtel. Per eind 2014 werkten binnen Pork circa 7.050 medewerkers (inclusief flexwerkers). De business unit Pork beslaat een belangrijk deel (65%) van de totale omzet van Vion en is daarmee één van de kernactiviteiten van Vion.

Varkenshouders
Vion werkt nauw samen met zijn leveranciers. Bijna 50% van alle varkenshouders in Nederland is leverancier van Vion Pork. De goede en vaak langdurige relatie die Vion met zijn leveranciers heeft, vormt de basis van de Vion keten. Door zeer actief samen te werken met varkenshouders en deze samenwerking te bundelen in het relatie management programma ‘Samen Ondernemen’, is Vion in staat de relatie met zijn leveranciers te waarborgen voor de lange termijn.

Productieketen varkens
De buitendienstmedewerkers van Vion Farming hebben continu contact met varkenshouders. Zij vormen een belangrijke schakel tussen vermeerderaars (producenten van biggen) aan de ene kant en vleesvarkenshouders aan de andere kant en weten precies aan welke biggen varkenshouders in binnen en buitenland behoefte hebben. Vion Farming ondersteunt daarnaast bij het algemene bedrijfsmanagement en biedt varkenshouders ondersteuning bij het optimaliseren van diergezondheid binnen het bedrijf.

Ook inventariseert Vion Farming de dierstromen en maken zij de planning voor het transport van de dieren. Op wekelijkse basis verwerkt Vion ongeveer 300.000 varkens, waarvan het vlees wordt geleverd aan (inter)nationale retail en industrie.

Varkensvleesproducten
Op de productielocaties wordt varkensvlees verwerkt tot producten voor afnemers in binnen- en buitenland. Deze producten vormen de basisgrondstoffen voor industriële klanten. Zij verwerken het vervolgens tot een breed scala aan vleesproducten, zoals vleeswaren, vleessnacks, rookworsten en pizzatoppings, maar ook gedroogde hammen. Daarnaast wordt een deel van de vleesgrondstoffen door Vion zelf verwerkt tot halffabricaten en eindproducten voor de binnen- en buitenlandse retailmarkt. Vion is een belangrijke leverancier van retailers in Nederland en Duitsland. Zo produceert en verpakt Vion kant en klare eindproducten zoals karbonades, filetlapjes à la minute en slavinken, maar ook producten voor de feestdagen zoals gourmetschotels en gevulde rollades. Daarnaast wordt vlees geleverd aan slagers van supermarkten, die het vervolgens zelf portioneren en verpakken.

Marktconcepten
Vion werkt vraaggestuurd. Dit betekent dat de wensen en eisen van de dynamische markt leidend zijn. Zo zijn afnemers in de afgelopen jaren steeds meer eisen gaan stellen aan de herkomst van de varkens, transparantie van de keten en kwaliteit van het vlees. In 2014 werkte Vion met een aantal specifieke marktconcepten: Good Farming GlobalGood Farming Welfare, Good Farming Star en Good Farming Organic. Met deze concepten speelt Vion in op veranderende trends en ontwikkelingen en wordt een optimale bijdrage geleverd aan een kwalitatief betere leefomgeving voor mens en dier.

Good Farming Star uitgelicht
Het in 2010 gelanceerde Good Farming Star concept is een goed voorbeeld van een succesvol concept dat continu in ontwikkeling is om aansluiting te blijven houden bij de wensen van de markt. Het concept kenmerkt zich door de extra aandacht voor dierenwelzijn:

Good Farming Star heeft één ster volgens het ‘Beter Leven’-keurmerk van de Dierenbescherming. Daarnaast voldoet bijvoorbeeld de hoeveelheid soja die wordt gebruikt als diervoeder in dit marktconcept aan de criteria van RTRS voor verantwoorde soja. Dit concept is primair gericht op de Nederlandse markt en meer specifiek bestemd voor de markt van vers en voorverpakt vlees voor de Nederlandse supermarkten en ook voor de vleeswarenindustrie die deze grondstoffen verwerkt in haar consumentenproducten. Ruim honderdvijftig varkenshouders nemen actief deel aan het Good Farming Star concept en vanaf 11 maart 2015 zijn zij formeel verenigd in de Leveranciersvereniging StarFarmers.

Good Farming Organic
Onder het Good Farming Organic marktconcept valt het Vion merk ‘De Groene Weg’. De Groene Weg heeft al jaren een sterke positie in zowel Nederland als Europa voor vermarkting van biologisch rund- en varkensvlees. Op het gebied van biologisch rund- en varkensvlees streeft Vion naar een toekomstige marktleiderspositie binnen Europa. De markt voor biologisch vlees stijgt jaarlijks en De Groene Weg is in staat om van deze groei te profiteren. Naast de thuismarkt wordt een aanzienlijk deel van het biologische varkensvlees geëxporteerd naar aan groot aantal Europese landen. De gevraagde volumes stijgen jaar na jaar en door de groei in het aantal slachtingen, die De Groene Weg de afgelopen jaren heeft ingezet, kan aan die stijgende vraag worden voldaan. Voor de komende jaren wordt verdere groei van de markt verwacht waarbij Vion verder zal investeren om voor de afnemers een aantrekkelijke partner te blijven. De Groene Weg werkt nauw samen met haar leveranciers en gezamenlijk wordt gewerkt aan een verdere uitbouw van de keten in zowel kwalitatieve als kwantitatieve zin. Dit is uniek voor Europa. Naast haar groothandelsactiviteit bedient De Groene Weg een keten van slagerijen (deels in eigendom). Eind 2014 werd een De Groene Weg-slagerij in de nieuwe Markthal in Rotterdam geopend, een prachtige locatie om de keten van De Groene Weg aan een groot publiek te presenteren.

Vion Food Germany
Vion Food Germany produceert varkensvlees- en rundvleesproducten en daarvan afgeleide convenienceproducten. Deze producten zetten we via de retail, industrie en foodservice af. Vion Food Germany richt zich meer en meer op export. Duitsland is inmiddels de grootste exporteur van varkensvlees.

Vion Food International
Vion Food International speelt een belangrijke rol in het groter wordende netwerk van de wereldwijde vleesmarkten. Voor internationaal opererende bedrijven zoals Vion is het belangrijk om op deze markten aanwezig te zijn en daar efficiënt te opereren. Door verdere uitbreiding van het aantal verkoopkantoren schept Vion de basis voor groei in diverse regio’s in de wereld.

Volg VION

Nieuws

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides