Good Business Practice bij Vion

Vion heeft zich voorgenomen om te allen tijde het bedrijf te runnen in naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, de Vion-Code en het bedrijfsbeleid. Het is daarom belangrijk dat Vion op de hoogte blijft van alle mogelijke schendingen, vooral de schendingen die in strijd zijn met de wet- en regelgeving, onze Code en het beleid. De Klokkenluidersregeling van Vion is ervoor bedoeld om iedereen binnen Vion te stimuleren om vermoede onregelmatigheden in goed vertrouwen en onderbouwd te rapporteren. In dit herziene beleid staat welke zaken hoe moeten worden gerapporteerd en welke procedure wordt gevolgd nadat er iets is gerapporteerd.

Er kan sprake zijn van omstandigheden waarin vermoede onregelmatigheden buiten Vion moeten worden gerapporteerd. Dit kan het geval zijn als er intern een rapport is ingediend bij Vion maar daar niets mee is gedaan, en het met het oogpunt op de openbare orde gerechtvaardigd is om de vermoede onregelmatigheden in goed vertrouwen en met onderbouwing extern te rapporteren. In dit geval is de openbare orde belangrijker dan de vertrouwelijkheid die we bij Vion hanteren. Mocht een interne melding onder uitzonderlijke omstandigheden niet kunnen worden verholpen, kan dat ook een goede reden zijn om extern melding te doen. In dergelijke uitzonderlijke gevallen kunnen werknemers in de nabije toekomst terecht bij de afdeling Advies van het Huis van Klokkenluiders. Bij de afdeling Advies kan een werknemer worden geïnformeerd over welke stappen moeten worden genomen in de situatie waarvan de werknemer acht dat een (externe) melding van vermoede onregelmatigheden gerechtvaardigd is.

Werknemers die verdachte onregelmatigheden rapporteren, worden beschermd en zullen geen gevolgen ondervinden van het in goed vertrouwen rapporteren van hun zorgen.

De Good Business Practice van Vion bevat informatie over:

Gedragscode

Klokkenluidersregeling

Fraudeafhandeling

Volg VION

Nieuws

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides