Vion kiest voor het COSO-model

Voor het beheersen van risico’s en de inrichting van financial control is door Vion gekozen voor het COSO-model. Het beleid ten aanzien van  risicomanagement wordt vastgesteld door het Risk Committee, waarin, onder voorzitterschap van de CFO, de CEO en COO’s van de divisies zitting hebben.

Dit sluit aan bij de decentrale managementfilosofie van Vion. Daarbij krijgen operationele onderdelen ruimte om invulling te geven aan hun verantwoordelijkheid binnen vooraf geschetste kaders. Deze filosofie is vastgelegd in een Management Charter.

De bedrijfsactiviteiten en resultaten worden door procesbeschrijvingen, monitoring, self assesments en audits beheerst. Monitoring vindt plaats door een vastgestelde planning- en controlesystematiek. Daarin worden de bedrijven beoordeeld en onderling vergeleken aan de hand van kritische performance indicators, de resultaten en de gerealiseerde cashflow.

De processen zijn vastgelegd in de verschillende beheersystemen. Op operationeel gebied zijn deze veelal gekoppeld aan systemen die de kwaliteit en voedselveiligheid moeten waarborgen, bijvoorbeeld ISO en HACCP. Op organisatorisch en financieel gebied zijn deze vastgelegd in het Vion Accounting & Control Manual en per entiteit in specifieke procesbeschrijvingen. De werking van de controles wordt onder andere door middel van Control Review Self Assesments beoordeeld. Hierin valideert het verantwoordelijke management per bedrijf via een eigen assesment de opzet en werking van de beheersingsmaatregelen en tevens wordt door het management een Letter of Representation getekend.

Volg VION

Nieuws

Vion start productie in nieuwe runderslachterij in Leeuwarden

Vion Pork start pilot met Vion langetermijnprijs (LTP)

Regional-Star 2018 voor het rundvlees-programma SIMMENTAL PUR

Vion vergroot aandeel in huidenbedrijf BestHides