Privacy policy

Informatie over u en over uw bezoeken aan onze site
Wij verwerken informatie over u in overeenstemming met ons hieronder beschreven privacybeleid. Door gebruik te maken van onze site stemt u in met deze verwerking van uw informatie en verklaart u dat alle gegevens die u verstrekt juist zijn.  

Informatie die wij over u kunnen verzamelen
Wij kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:
Informatie die u verstrekt door formulieren op onze site in te vullen voor:
(1)  het ontvangen van informatie;
(2)  het meedoen aan een wedstrijd of actie die door ons of een met ons gelieerde onderneming wordt gesponsord;
(3)  het melden van een probleem met onze site;
4)   het meedoen aan enquêtes die wij gebruiken voor onderzoeksdoeleinden;
5)   gegevens over uw bezoeken aan onze site zoals onder andere verkeersgegevens, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens, al dan niet vereist voor onze eigen factureringsdoeleinden en de middelen waartoe u toegang hebt gehad;
(6)   andere informatie

Het verwerken van uw hierboven genoemde gegevens (zoals uw functie, naam, adres, mobiel en/of vast telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres  wordt geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag.  

Het doel van het verwerken van uw persoonsgegevens
Uw gegevens worden voor de volgende doeleinden verwerkt:
·                     ervoor zorgen dat de inhoud van onze site zo effectief mogelijk voor u en voor uw computer gepresenteerd wordt;
·                     u voorzien van informatie, producten of diensten waarom u ons verzoekt of waarvan wij denken dat u erin geïnteresseerd zou kunnen zijn en waarbij u uw toestemming heeft gegeven om voor dit doel benaderd te worden;
·                     het uitvoeren van onze verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen u en ons;
·                     u laten gebruikmaken van interactieve elementen van onze dienst, op het moment dat u daarvoor kiest;
·                     u op de hoogte brengen van veranderingen aan onze dienst. 

Bekendmaking van uw gegevens
Uw gegevens worden ook bekendgemaakt of beschikbaar gesteld aan (of gebruikt namens) VION-groepsondernemingen of aan andere derden:
·                     om uw vragen te beantwoorden / aan uw informatieverzoek te voldoen;
·                     indien wij een bedrijf of activa verkopen of kopen, in welk geval wij uw persoonsgegevens bekend mogen maken aan de kandidaat-verkoper of -koper van het bedrijf of de activa in kwestie;
·                     indien (delen van) VION of vrijwel alle activa ervan worden verworven door een derde, in welk geval de persoonsgegevens die VION bijhoudt over klanten deel uitmaken van de activa die worden overgedragen;
·                     indien wij verplicht zijn uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen teneinde te voldoen aan een wettelijke verplichting of om onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten te handhaven of de rechten, eigendom of veiligheid van VION, onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat het uitwisselen van informatie met andere ondernemingen, organisaties en (handhavings)instanties teneinde fraude tegen te gaan en kredietrisico's te beperken.

Materiaal op onze site uploaden
Indien u ongevraagde ideeën en/of materialen in de vorm van tekst, afbeeldingen, geluiden, software, informatie of andere materialen op deze website plaatst of uploadt of per e-mail of anderszins naar VION stuurt, heeft VION het volledige recht deze Materialen gratis te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel te exploiteren en is VION niet gehouden aan enige geheimhoudingsverplichting ten aanzien van deze Materialen. VION heeft ook het recht uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat materiaal dat u op onze site geplaatst of geüpload hebt inbreuk maakt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.

Uw rechten
Op het moment dat u uw gegevens aan ons verstrekt, kunt u bezwaar maken tegen deze bekendmaking van uw gegevens aan (of het gebruik van de gegevens namens) derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

Bovendien kunt u te allen tijde verzoeken om inzage van uw persoonsgegevens en/of om correctie en/of het wissen van uw gegevens indien deze gegevens onjuist of niet relevant zijn voor de genoemde doeleinden. Hiervoor kunt u contact opnemen met info@vionfood.com onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres. 

Gekoppelde sites
Onze websites kunnen links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders, gelieerde ondernemingen en andere derden. Als u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid kennen en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid eerst alvorens uw persoonsgegevens op te geven op deze websites. 

Veranderingen in ons privacybeleid
Alle eventuele toekomstige veranderingen die wij doorvoeren in ons privacybeleid worden op deze pagina en waar van toepassing per e-mail aan u bekendgemaakt.

Contact
Wij staan open voor uw vragen, opmerkingen en informatieverzoeken naar aanleiding van dit privacybeleid; gelieve deze te richten aan info@vionfood.com onder vermelding van uw naam, bedrijfsnaam en adres. 

Indien uw vraag moet worden beantwoord door medewerkers buiten de EER die voor VION of voor een van onze leveranciers werken, is het mogelijk dat de gegevens die wij over u verzamelen moeten worden doorgestuurd naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) .

Volg VION

Nieuws

De productie in Bad Bramstedt gaat weer van start

VION maakt terugtreden Peter Beckers bekend

VION maakt Management Board bekend

VION verkoopt Oerlemans Foods aan H2 Equity Partners