Belang herkomst en beleving zet door

Datum: 20-10-2014 Tags:

Derde Vion Consumer Monitor geeft opnieuw opvallende resultaten


20 oktober 2014 – De derde editie van de Vion Consumer Monitor geeft nieuwe inzichten in de consumentenperceptie en het aankoopproces van vlees. Anderzijds laat de monitor een bevestiging van eerdere inzichten zien. Uit de monitor komt onder andere naar voren dat het belang van herkomst ook dit jaar weer is gestegen. Verder blijkt vlees steeds vaker ‘het lekkerste onderdeel van de warme maaltijd’. Ook hechten consumenten steeds meer waarde aan een uitgebreid assortiment van vlugklaar- en gemaksproducten, zoals slavinken en rollades in ovenschaal.

Beleving: Vlees van Nederlandse bodem
Uit het onderzoek onder 2.000 huishoudens van het GfK huishoudpanel blijkt dat consumenten, gedurende de afgelopen paar jaar meer belang zijn gaan hechten aan vlees van Nederlandse bodem. Het merendeel van de consumenten vindt Nederlands vlees uitstekend. Daarnaast geeft bijna de helft aan een goed assortiment lokale streekproducten van belang te vinden. Evenals een slager die kan helpen bij speciale wensen. Ongeveer één derde van de consumenten geeft aan de informatie over de bereiding van vlees, bijvoorbeeld receptkaartjes, belangrijk te vinden en mee te nemen in hun overweging.

Vlees als lekkerste onderdeel van de warme maaltijd
Voor de tweede keer op rij blijkt dat consumenten positiever over vlees oordelen. Zo is het aandeel consumenten dat vlees het lekkerste onderdeel van de warme maaltijd vindt in twee jaar tijd met zo’n 10% gestegen. Het vertrouwen in de productie van Nederlands vlees en het imago van varkensvlees is stabiel. We zien dat consumenten bij varkensvlees zowel de gevarieerdheid in aanbod als het bereidingsgemak waarderen.

Goed assortiment steeds belangrijker
De consumenten geven in het onderzoek ook aan een goed assortiment vlugklaarproducten, gemaksproducten en producten voor de feestdagen steeds belangrijker te vinden. Vion speelt in op deze trend door het bieden van een uitgebreid assortiment vlugklaarproducten van topkwaliteit. De Vion slavink is als ‘Beste getest’ door onderzoeksbureau Essensor. Voor dit onderzoek is zowel een expertpanel als een consumentenpanel ingezet. Daarnaast beschikt Vion over een breed assortiment (luxe) feestspecialiteiten.

Vion Consumer Monitor
De Vion Consumer monitor is erop gericht vleeskopers en het aankoopproces van vlees beter te begrijpen. Het onderzoek – gehouden onder 2.000 huishoudens uit het GfK huishoudpanel -is dit jaar voor de derde keer in Nederland uitgevoerd. De Vion Consumer Monitor 2014 bevat uitgebreide consumenteninformatie over de perceptie, wensen, koopgedrag en aankoopproces rondom het thema vlees. Daarnaast is onderscheid gemaakt in verschillende groepenvleeskopers en zijn duidelijke verschuivingen en ontwikkelingen per retailer in kaart gebracht.

De Vion Consumer Monitor geeft per retailer concreet inzicht in de specifieke groeimogelijkheden en/of verbeterpunten. De monitor is daarmee een waardevolle informatiebron over de beleving van de vleescategorie én het aankoopproces per retailformule. Inzicht dat de retailer helpt zijn vleescategorie verder te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren.