De Groene Weg lanceert EKO-code voor varkensvleesketen

Datum: 28-11-2017 Tags:

Groenlo, 28 november 2017 – De Groene Weg, dochteronderneming van Vion Food Group die zich exclusief toelegt op biologisch vlees, lanceert per 1 januari 2018 een EKO-code voor haar varkensvleesketen. Vandaag vond hierover een bijeenkomst plaats met  leveranciersvereniging De Groene Weg en ketenpartners. Met de introductie van de EKO-code gaat De Groene Weg voor een nog duurzamere voedselproductie.

De omzet van biologisch vlees in Nederland groeit gestaag met gemiddeld zo’n 6 tot 7 procent per jaar. De Groene Weg vierde vorig jaar haar 35-jarig bestaan en is anno 2017 ruimschoots marktleider in de biologische vleessector in Nederland. “De vraag in de markt vormt voor De Groene Weg het uitgangspunt,” zegt manager Allard Bakker van De Groene Weg. “De maatschappij verandert snel; de consument wil verantwoord voedsel kopen uit duurzame, transparante ketens.” De Groene Weg wil een voorloperspositie innemen in verdere verduurzaming van de biologische voedselproductie. Bakker: “De EKO-code geeft ons een leidraad bij het invullen van deze ambitie.”

Vernieuwing EKO-keurmerk
Met de introductie van de EKO-code, geeft De Groene Weg proactief invulling aan nieuwe eisen die binnen het EKO-keurmerk gesteld worden. Stichting EKO-keurmerk brengt met ingang van 1 januari 2018 vernieuwingen binnen dit keurmerk aan, om het verder te versterken en onderscheidend te maken. De stichting wil het EKO-keurmerk laden volgens de 4 principes van de internationale overkoepelende biologische beweging IFOAM: het beginsel van Eerlijkheid, Zorg, Gezondheid en Ecologie. Daarbij heeft de stichting twaalf themagebieden geformuleerd, van waaruit het EKO-keurmerk vorm krijgt. Op deze thema’s moeten door de deelnemers aan het EKO-keurmerk stappen worden gezet. 

De Groene Weg: jaarlijkse verdere verduurzaming via EKO-code maatlat
Allard Bakker: “Met de EKO-code geeft De Groene Weg samen met haar leveranciers verregaand invulling aan de twaalf thema-gebieden binnen het EKO-keurmerk. Binnen de EKO-code kan elke De Groene Weg-leverancier zichzelf – via een EKO-code maatlat – op deze gebieden scoren. Uitgangspunt is dat de leveranciers zich jaarlijks minimaal twee doelstellingen stellen, die zij moeten behalen om het jaar erna een hogere score op de maatlat te krijgen. Dit zorgt voor een jaarlijkse verdere verduurzaming van de biologische varkensvleesketen van De Groene Weg.” De Groene Weg gaat de EKO-code maatlat per 1 januari 2018 binnen de leveranciers-vereniging in de praktijk brengen. Vanaf januari kunnen alle leveranciers hun maatlat digitaal via de website www.eko-code.nl invullen. 

Innovatiekracht in de keten en sociale betrokkenheid
Allard Bakker vertelt dat de EKO-code goed aansluit bij de werkwijze van de leveranciers van De Groene Weg. “Wat we al jaren doen, gaan we beter inzichtelijk maken. Biologische varkenshouders hebben een bepaalde natuurlijke drive om niet alleen door het produceren van biologisch varkensvlees een bijdrage aan hun omgeving te leveren. Ze zijn al jaren bezig met zaken als natuurbeheer, vogelbeheer of het hebben van bijvoorbeeld een zorgfunctie. Onze leveranciers ontplooien allerlei activiteiten en doen veel meer dan wat de biologische EU-wetgeving voorschrijft. Bovendien wakkert de EKO-code de innovatiekracht binnen de keten aan. Wij willen deze innovatie en sociale betrokkenheid voor een betere omgeving meer uitdragen naar het grote publiek.”

Storytelling
Allard Bakker verwacht dat er vanuit de markt veel behoefte is naar het nieuwe gecertificeerde varkensvlees. “De retail is op zoek naar verhalen. Zij zeggen letterlijk tegen ons: ‘We zijn op zoek naar zoveel mogelijk verschillende verhalen van het boerenerf. De consument wil weten waar zijn product vandaan komt en hoe dit geproduceerd is.’  Wij hebben prachtige voorbeelden van duurzaam handelen die verankerd zitten in het DNA van onze keten. Het is tijd om die beter zichtbaar te maken.” De EKO-code van De Groene Weg gaat per 1 januari 2018 van start. Vanaf dan vindt ook communicatie hierover plaats vanuit onder andere de De Groene Weg-slagerijen aan de consument.