Duitse varkenshouders sluiten zich aan bij het vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance van Vion

Datum: 14-11-2018

Hannover, 14 november 2018Duitse varkenshouders tonen zich positief over het nieuwe, vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance van Vion. Nadat varkenshouders in Beieren de afgelopen weken al veel interesse toonden in de samenwerking met Vion, hebben de eerste varkenshouders uit Noord-Duitsland gisteren op de vakbeurs “EuroTier 2018” in Hannover leveringsovereenkomsten met Vion ondertekend. Met het nieuwe Good Farming Balance ketenconcept speelt Vion in op wereldwijde kansen en laat het bedrijf zien hoe varkenshouders en varkensvleesproducenten de verwaarding kunnen optimaliseren.

De internationale markt voor varkensvlees groeit en ontwikkelt zich. Hoewel productie voor de export niet het hoofddoel is, spelen de wereldmarkten een belangrijke rol bij de verwaarding van varkensvlees. De afzet op de internationale markten is van groot belang voor een optimale verwaarding van het gehele varken. De vraag van verschillende landen en klanten wordt steeds specifieker. Bovendien is er behoefte aan lange termijn-afspraken. Vion wil de marktkansen benutten en beter inspelen op de vraag in specifieke segmenten.

Vraaggestuurde ketens
De eens zo traditionele markt van karkassen is al lang geleden veranderd in een markt met uiteenlopende deelstukken en speciale producten. Uit een varken worden honderden deelstukken vlees gesneden die op bijna de gehele wereldmarkt afzet vinden. Poten en koppen in China, spareribs in Canada, bacon in Engeland, maar ook filets in Japan en buiken in Korea. “Ons doel is om alle afzetmarkten ter wereld te bedienen met passende producten”, aldus Frans Stortelder, COO Pork binnen Vion. „In samenwerking met de varkenshouders zorgt Vion er bijvoorbeeld voor dat zowel de robuustere hammen voor Italië als de wat lichtere filets voor Japan kunnen worden geproduceerd, en wel in de hoeveelheden die de markt vraagt.“

Good Farming Balance
Met het ketenconcept Good Farming Balance speelt Vion in op de wereldwijde kansen en de specifieke vraag vanuit de internationale markten. Stortelder: “Hoe meer afzetmarkten, hoe groter de differentiatie in vraag en hoe groter de vraag naar verschillende varkens. Om zeker te zijn van voldoende diversiteit, werkt Vion in Noord-Duitsland met vijf aflevermodules. Daarnaast maakt het bedrijf afspraken over de te leveren hoeveelheid om continuïteit te kunnen garanderen.

Voordelen voor de varkenshouder
Het doel van Good Farming Balance is het verbeteren van het financiële rendement voor zowel varkenshouders als voor Vion. Het concept is gebaseerd op drie pijlers:

  • Ten eerste op een grotere selectie van verschillende varkens. Good Farming Balance biedt de varkenshouder de mogelijkheid om zijn volledige stalcapaciteit in één of twee leveringen te leveren zonder dat er kortingen op de basisprijs worden berekend.
  • Ten tweede op rendement. Good Farming Balance in Noord-Duitsland is qua prijs gebaseerd op de richtlijnen van de Duitse producentenvereniging VEZG. De basis is een gemiddelde prijs van zes weken. Andere factoren waarmee de varkenshouder zijn rendement kan verbeteren zijn ruimtebenutting per vierkante meter en stalgebruik, diergezondheid en optimaal voerrendement.
  • Ten derde op continuïteit. Dit is het belangrijkste aspect om een optimaal rendement te realiseren; tegelijkertijd is het voor Vion een voorwaarde voor een betrouwbare planning, zowel richting de varkenshouder als wat betreft betrouwbare levering van producten aan de internationale afnemers.

Hoogwaardige afzet
Voor Duitse varkenshouders die gewend zijn om te werken met weekprijzen, is dit model in eerste instantie misschien wat ongebruikelijk, maar interessant. Frans Stortelder: „De snelste en veiligste manier om het financiële rendement in de varkensvleessector te verbeteren is de inzet van een vraaggestuurde ketenproductie. Hierdoor kunnen we producten van hogere kwaliteit produceren tegen betere prijzen en tegelijkertijd de gehele keten optimaliseren. Continuïteit en goede planning zijn basisvoorwaarden voor een succesvolle varkensvlees-productie”, aldus Stortelder. „Zowel varkenshouders als Vion halen voordeel uit Good Farming Balance.”

Vion
Vion is een internationale vleesproducent met productielocaties in Nederland en Duitsland en sales support offices in dertien landen wereldwijd. In 2017 realiseerde Vion met 11.800 werknemers een omzet van € 5,1 miljard.

—————————————————————————————————————————-

Noot voor de redactie 
Voor meer informatie:
Vion Pork
Afdeling Communicatie, Irene Gloudemans
Tel. +31 6 23 39 04 46
E-mail: irene.gloudemans@vionfood.com