Financiering van €100 miljoen voor Vion Food

Datum: 28-04-2015 Tags:

Boxtel, 28 april 2015 – Vion Food is een nieuwe financiering van in totaal €100 miljoen overeengekomen. Het syndicaat wordt gevormd door ABN AMRO en NIBC. Beide banken stellen €50 miljoen beschikbaar. Hiermee heeft Vion Food zich voor de komende jaren verzekerd van solide financiering, waarmee een sterke basis is gelegd voor een gezonde toekomst.

Deze financiering illustreert het vertrouwen in de toekomst van Vion Food en de door Vion Food uitgezette strategie. Speerpunt van deze strategie is een versterkte focus op valorisatie waarmee door een optimale verwaarding van de door Vion Food verwerkte dieren beter wordt ingespeeld op de behoefte van de markt.

Vion Food is van mening dat zij zich met deze financiering een sterke basis heeft verschaft voor de toekomst. “Dit geeft ons de financiële armslag die we nodig hebben. Het voelt een beetje als een nieuwe en frisse start, ware het niet dat we natuurlijk al zijn begonnen,” zegt interim CEO Tom Heidman.