Met benoeming Schat en Van Rijn samenstelling Raad van Commissarissen Vion compleet

Datum: 02-10-2014 Tags:

2 oktober 2014 – Ter verdere aanvulling en versterking van de Raad van Commissarissen van Vion treden twee nieuwe commissarissen toe. Sipko Schat (54), voormalig bestuurder van Rabobank, en Cees van Rijn (67), voormalig CFO van Nutreco, treden met ingang van 1 oktober aan als voorzitter respectievelijk commissaris met de portefeuille financiën. Met de benoeming van beide nieuwe commissarissen, tijdens de eerder deze week gehouden Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, is de Raad van Commissarissen van Vion nu op volle sterkte.  

Hans Huijbers heeft per 1 oktober de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen van Vion neergelegd. Hij blijft aan als vicevoorzitter. De heer Huijbers heeft hiertoe besloten om meer tijd te kunnen besteden aan de doorontwikkeling van ZLTO (de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie en enig aandeelhouder van Vion) en aan zijn LTO portefeuille Duurzaam Ondernemen.

Michiel Herkemij, CEO van Vion Food: “Wij zijn Hans Huijbers zeer erkentelijk voor zijn voorzitterschap in de afgelopen jaren en waarderen zijn besluit om als vicevoorzitter aan te blijven. De Raad van Bestuur van Vion is ook zeer ingenomen met de benoemingen van Sipko Schat en Cees van Rijn die hun financiële expertise ten volle willen inzetten voor Vion. De bancaire achtergrond van Sipko, met een enorme ervaring in de agrarische sector, en de jarenlange ervaring van Cees in de voedingssector zijn uitermate relevant voor Vion. De benoeming van beide heren sluit naadloos aan bij de afgelopen zomer nieuw ingezette koers.”

Nadat in juli van dit jaar de Raad van Commissarissen werd uitgebreid met de benoeming van Ronald Lotgerink, is de Raad met deze benoemingen nu compleet en op volle sterkte. De Raad van Commissarissen ziet er per 1 oktober als volgt uit: Sipko Schat (voorzitter), Hans Huijbers (vicevoorzitter), Toon van Hoof, Ton van der Laan, Tom Heidman, Ronald Lotgerink en Cees van Rijn.

Sipko Schat
De heer Schat heeft meer dan 25 jaar voor Rabobank gewerkt. Na verschillende functies bij de bank werd hij in 1995 benoemd tot hoofd van Structured Finance Rabobank International. Tussen 1999 en 2002 was Schat actief als hoofd Corporate Finance Rabobank International, waarna hij werd benoemd tot lid van de Managing Board Rabobank International in 2002. In 2006 trad Schat toe tot de Raad van Bestuur van Rabobank, waar hij tot 2013 werkzaam was.

Cees van Rijn
De heer Van Rijn is meer dan 30 jaar werkzaam geweest in de voedingssector. Na diverse financiële en marketing functies bij Nutricia trad Van Rijn in dienst bij Wire Ropes als CFO van de divisie Verto. Tussen 1991 en 2001 was Van Rijn actief als CFO bij achtereenvolgens de Noord-Europese divisie van McCain Food Group en Sara Lee Meats Europe. In 2001 maakte Van Rijn de overstap naar Nutreco, waar hij 10 jaar actief was als CFO.