Vion Food maakt opnieuw nettowinst en continueert meerjarig investeringsprogramma

Datum: 14-04-2016 Tags:

Boxtel, 14 april 2016 – Vion Food heeft in 2015 een nettowinst van € 22 miljoen gerealiseerd, tegenover een nettoverlies van € 21 miljoen in 2014. Dit heeft het bedrijf vandaag bekend gemaakt. Het resultaat werd behaald ondanks moeilijke marktomstandigheden – vooral in de varkensvleesindustrie – die het operationele bedrijfsresultaat (EBITDA) negatief beïnvloedden. In 2015 ging Vion Food door met het optimaliseren van haar productielocatie-netwerk, door een aantal vestigingen te sluiten en € 64 miljoen te investeren in overige locaties.

  • De nettowinst bedroeg € 22 miljoen, tegenover een nettoverlies van € 21 miljoen in 2014.
  • Het bedrijfsresultaat steeg met € 11 miljoen naar € 31 miljoen (2014: € 20  miljoen) – ondanks een lagere genormaliseerde EBITDA – door lagere herstructureringskosten en lagere bijzondere waardeverminderingen.
  • Nettokaspositie van € 52 miljoen en de-facto schuldenvrij.
  • Robuuste balans met solvabiliteitsratio van 44,1%.
  • Belangrijke commerciële en operationele prestaties en grote investeringen.

In 2014 ingezette strategie betaalt zich uit
Francis Kint, CEO Vion Food: “In 2015 hebben we de positieve lijn die in 2014 is ingezet, verder doorgetrokken. We hebben geïnvesteerd in verbetering van onze productie-infrastructuur. In 2014 en 2015 is het aantal productielocaties van 35 teruggebracht naar 25, zonder dat dit ten koste is gegaan van het volume. We hebben daarnaast vooruitgang geboekt, door de dieren via valorisatie optimaler te verwaarden en door programma’s te implementeren met betrekking tot dierenwelzijn en regionaliteit. In 2015 hebben we de eerste duidelijke signalen ontvangen dat de unieke positie van Vion Food – die zich leent om het vertrouwen in de industrie te vergroten – wordt herkend. Vion Food fungeert als ‘trechter’ tussen de veehouderij en de vleesverwerkings-industrie en heeft daarmee een natuurlijke rol als ketenregisseur. In deze rol stimuleert en promoot Vion Food diervriendelijke houderijsystemen, garandeert het bedrijf de origine van het vlees en waarborgt de voedselveiligheid, kwaliteit en klanttevredenheid.”

Commerciële ontwikkelingen
De marktomstandigheden in 2015 waren moeilijk en de gehele sector, met name de varkensvleesindustrie, stond onder druk. Vion Food streeft ernaar om de situatie waarin veehouders zich bevinden te verbeteren, door de eigen efficiëntie te vergroten, door ketens op te zetten en te beheren en door – vanuit de schaal waarop Vion Food opereert – valorisatie te optimaliseren en betere toegang te verkrijgen tot de wereldwijde afzetmarkten.

In 2015 is onze rol als ketencoördinator in de praktijk gebracht binnen al onze divisies. Onze Pork-divisie heeft de volledige keten voor Good Farming Star-varkensvlees opgezet: van het bij elkaar brengen van een selecte groep van 150 Good Farming Star-varkenshouders (die meewerken aan dit programma, gericht op meer dierenwelzijn) tot aan het leveren van vlees en vleesproducten binnen dit concept. Onze Food Service-divisie sloot een meerjarige overeenkomst met een grote hamburgerrestaurantketen, waarbij de industrie- en markt-KPI’s nauwkeurig worden bijgehouden. Dit is mogelijk omdat we optimaal aanwezig zijn in de volledige waardeketen. Onze Beef-divisie tot slot, heeft de toonaangevende ECR-award gewonnen voor een programma waarbij verse producten op de locatie in Groβostheim worden gebundeld voor levering aan de distributiecentra van detailhandelaars, waardoor 2,6 miljoen kilometers per jaar worden bespaard.

Operationele ontwikkelingen en investeringen
In 2015 heeft Vion Food zijn netwerk van productielocaties verder geoptimaliseerd. Er zijn twee varkensvleeslocaties (Bad Neustadt en Straubing) en twee rundvleeslocaties (Anklam en Frankfurt) gesloten. Parallel aan de sluitingen zijn er aanzienlijke investeringen gedaan om de locaties in Groenlo, Landshut, Vilshofen en Waldkraiburg uit te breiden en te moderniseren. Na voltooiing van de investeringen in Waldkraiburg in augustus 2016, is deze locatie een van de meest moderne en hoogwaardige faciliteiten voor het slachten en uitbenen van runderen in heel Europa. In onze divisie Food Service hebben we geïnvesteerd in beide locaties (Holzwickede en Groβostheim) om meer – en vanuit een breder produktpalet – te kunnen produceren. In totaal heeft Vion Food in 2015 € 64 miljoen geïnvesteerd.

Financiële resultaten en financiële positie
Geconsolideerde kerncijfers

(bedragen in miljoenen euro’s)

2015

2014

Netto-omzet

4.571

4.992

> Netto-omzet voortgezette activiteiten

4.571

4.833

Genormaliseerde EBITDA

46

60

> Genormaliseerde EBITDA voortgezette activiteiten

45

58

Bedrijfsresultaat

31

20

Nettoresultaat

22

(21)

Kasstroom uit operationele activiteiten

34

80

Nettokasgeld

52

87

Solvabiliteit

44,1%

40,5%

In 2015 had de netto-omzet te lijden van de lagere vleesprijzen, vooral in de divisie Pork. Hoewel de volumes stabiel bleven, had de prijsdruk een drukkend effect op de marges. Als gevolg daarvan is het genormaliseerde operationeel bedrijfsresultaat (EBITDA) van de voortgezette activiteiten, gedaald naar € 45 miljoen (2014: € 58 miljoen). Ondanks dat is het bedrijfsresultaat met € 11 miljoen gestegen naar € 31 miljoen (2014: € 20 miljoen), wat met name te danken is aan € 18 miljoen lagere kosten voor herstructurering en een afname van de  bijzondere waardeverminderingen met € 6 miljoen.

In 2015 heeft Vion Food weer een positief nettoresultaat behaald met een nettowinst van € 22 miljoen, tegenover een nettoverlies van € 21 miljoen in 2014. Dit is vooral te danken aan het € 11 miljoen hogere bedrijfsresultaat en
€ 16 miljoen lagere netto financiële lasten, vooral door uitzonderlijk hoge interestlasten voor pensioenen in 2014.

Met een brutoschuld van € 70 miljoen en € 123 miljoen aan liquide middelen, was de nettokaspositie € 52 miljoen (2014: € 87 miljoen). Dit houdt in dat Vion Food de-facto schuldenvrij is. Ons eigen vermogen is van € 397 miljoen gegroeid naar € 416 miljoen en onze solvabiliteit is in 2015 zeer sterk gebleven met een ratio van 44,1% (2014: 40,5%).

Vooruitzichten 2016
Gedurende het eerste deel van het jaar wordt verwacht dat de prijzen in de varkensvleessector onder druk zullen blijven staan, wat gedeeltelijk wordt verlicht door de regeling voor particuliere opslag van de EU. We verwachten niet dat de prijzen vóór de tweede helft van het jaar weer het normale niveau zullen bereiken. In de rundvleesindustrie zal de gestuurde beperking van melkproductie invloed hebben op de hoeveelheid slachtingen. In de divisie Food Service zetten we in op verdere groei van onze afzet, door uitbreiding van ons aanbod in diepvriesproducten.

Jaarverslag 2015
Het jaarverslag 2015 van Vion Food is beschikbaar in het Nederlands, Engels en Duits op de website van Vion Food www.vionfoodgroup.com.