Vion Food reorganiseert en implementeert nieuwe strategie om bedrijf winstgevend te maken

Datum: 11-07-2014 Tags:

Topman Herkemij: Kosten besparen en investeren in locaties


11 juli 2014 – Vion Food gaat de komende tijd inzetten op kostenbesparing en investeren in locaties, zodat deze vervolgens duurzamer kunnen produceren. Deze kostenbesparing kan worden gerealiseerd door betere samenwerking tussen de verschillende locaties, inkoop en efficiëntere supply chain. De sluiting van enkele locaties van Vion Food in Duitsland kan niet worden uitgesloten.

Michiel Herkemij, CEO van Vion: ‘We hebben een turbulente tijd achter de rug en het is nodig het bedrijf ingrijpend te reorganiseren. Door de stappen die al zijn gezet, is Vion op dit moment weer financieel stabiel en hebben we geen schulden meer. We hebben een sterk fundament voor de toekomst gelegd en durven weer vooruit te kijken en onze blik op de toekomst te richten. Met als voornaamste doel de onderneming weer winstgevend te maken.’

Vijf  van de zes bedrijfsonderdelen staan er op dit moment goed voor. Alleen in de Nederlandse varkensslachterijen en de aansluitende ketenactiviteiten moeten nog enkele zaken verbeterd worden. Herkemij: ‘We gaan de komende twee jaar €100 tot 150 miljoen extra investeren. Een deel van deze investeringen kunnen we zelf financieren door kosten te besparen.  Om het proces van verbetering te  versnellen, onderzoeken we ook de mogelijkheden van financiering door de banken.’

Strategie
De strategie van Vion Food richt zich op de volgende zes pijlers:

 • Klantgerichtheid
 • Productkwaliteit & voedselveiligheid
 • Operationele executie
 • Intensivering samenwerking boeren
 • Prestaties van het bedrijf en de verschillende onderdelen verhogen
 • Vertrouwen van stakeholders terugwinnen

Belangrijkste prioriteiten
Concrete prioriteiten van het bedrijf voor de komende tijd:

 • Investeren in hervormen van de productie-footprint (€100 – 150 miljoen)
 • Export naar Azië intensiveren en export naar Afrika opstarten
 • Een gesloten keten met retailers en boeren vormen
 • Introduceren kwaliteitsnorm Vion als de branchenorm
 • De komende twee jaar de kosten met 100 miljoen verlagen
 • Goede balans bereiken tussen verse producten en producten met toegevoegde waarde

Wijzigingen in de organisatie
Om de organisatie weer gezond te krijgen, heeft Vion de afgelopen zes maanden een groot aantal veranderingen moeten doorvoeren. Zo heeft Vion vier vestigingen gesloten, zeven vestigingen verkocht en afscheid moeten nemen van Vion Ingredients. Ook in de organisatie zijn de nodige wijzigingen aangebracht. Het bedrijf heeft een nieuwe topman, een aantal nieuwe leden van de Raad van Commissarissen (RvC) en een nieuwe financieel directeur.

Met Michiel Herkemij heeft Vion begin dit jaar een internationaal ervaren bestuurder in huis gehaald. Bij Vion richt hij zich op de strategische koerswijziging die nodig is om het vertrouwen van leveranciers en afnemers in het bedrijf te herstellen. Hiervoor heeft hij de unanieme steun van de Raad van Commissarissen. In de RvC is ook de samenstelling veranderd en hebben naast commissarissen vanuit de ZLTO nu ook onafhankelijke professionals uit de retail en industrie een plaats gekregen.