Vion positief over vleeskeuring door de overheid

Datum: 19-10-2015 Tags:

Boxtel, 19 oktober 2015 – Vion is positief over de voorstellen van de Minister van Volksgezondheid en de Staatssecretaris van Economische Zaken om de vleeskeuring weer volledig onder te brengen bij de overheid. Dit versterkt het overheidstoezicht op het slachten van dieren en heeft een positief effect op afzetmogelijkheden van Nederlands vlees buiten de EU.

De vleessector en de overheid hebben vanaf 2003 de vleeskeuring anders georganiseerd. De keurmeesters zijn momenteel in dienst van de Kwaliteitsdienst voor de Dierlijke Sector en worden ingehuurd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De keuringsdierenarts van de NVWA is verantwoordelijk voor de keuring.

De verwachting was dat deze werkwijze efficiënter zou zijn. In de loop van de jaren bleek deze aanpak echter moeilijk uit te leggen aan autoriteiten buiten de EU. Daardoor ontstonden discussies met handelspartners. Het weer volledig onderbrengen van de vleeskeuring bij de overheid is in dit verband logisch. Dit maakt bij de exportlanden definitief een einde aan twijfels over onze systematiek van keuring. Ook gaat Nederland in de pas lopen met andere belangrijke productielanden, die vasthouden aan de vleeskeuring door overheidsmedewerkers. De nieuwe voorstellen in Nederland zijn een stimulans voor de duurzaamheid van de afzet van het hoogwaardige Nederlandse vlees in landen buiten de EU. Vion gaat ervan uit dat er met de overheid afspraken worden gemaakt over de beheersing van de kosten.