FarmingNet

Met het online informatiesysteem FarmingNet geeft Vion varkenshouders inzicht in hun resultaten. Het gaat onder andere om:

  • Inzicht in technische en financiële resultaten (gewicht, spier- en spekdikte) van afgeleverde varkens;
  • Informatie over de gezondheid van de afgeleverde varkens;
  • Gegevens over de prestaties per afdeling op het bedrijf en/of per locatie.

FarmingNet stelt de varkenshouder in staat om zijn bedrijf verder te optimaliseren; samen met Vion Farming, zijn voeradviseur of dierenarts. Zo kan hij zijn bedrijf op een steeds hoger niveau brengen, op al deze gebieden. De varkenshouder kan de dieren die hij wil leveren aan Vion overzichtelijk opgeven via FarmingNet. Dit geldt ook voor informatie over voer en diergeneesmiddelen. Deze gegevens zijn  belangrijk voor de ketenkeuring die Vion hanteert en voor de wettelijke verplichting om voedselketeninformatie (VKI) te verstrekken. Zo werken we samen aan transparante, geborgde ketens.

Terug naar boven