Waar bent u naar op zoek?

21-06-2020

Eerste resultaten van de maatregelen rondom corona bij Vion Boxtel

Vanaf begin juni nam Vion een aantal aanvullende maatregelen bovenop het geïntensiveerde corona protocol. Deze maatregelen zijn eerder deze week gecommuniceerd en hebben betrekking op het monitoren van de gezondheid van de medewerkers, het geven van voorlichting in eigen taal, het volgen van positief geteste medewerkers door de bedrijfsarts samen met de GGD en de monitoring van de werkomgeving in het bedrijf. De GGD heeft de hierbij meegekeken en als partner in de keten met Vion en de Arbodienst samengewerkt.

 

De uitgevoerde metingen geven een eerste indicatie dat de extra maatregelen het gewenste effect vertonen. De GGD beschouwt de Health Check, voorlichting over COVID-19 in eigen taal in combinatie met de ingestelde surveillance als een belangrijke maatregel bij de beheersing van COVID-19 in de setting van dit bedrijf. Het onderzoek heeft ook het doel om beter te begrijpen waar de grootste kans op verspreiding is.

 

Vion heeft sinds 2 juni een health check aan de poort ingesteld, waarna mensen met klachten die passen bij corona door de bedrijfsarts ingepland worden bij een van de teststraten van de GGD. In totaal zijn in de eerste twee weken van juni in Boxtel 150 personen vanuit signalering bij de Health Checks getest, waarvan 26 mensen positief testten. Deze 26 mensen hebben isolatie instructies gekregen conform landelijke richtlijnen en hebben gedurende deze periode niet deelgenomen aan het werkproces. Het bron-en contact onderzoek zoals dat door de bedrijfsarts in overleg met de GGD is uitgevoerd laat zien dat het aantal mensen met substantiële ziekteverschijnselen beperkt is.

 

De GGD HvB heeft specifieke surveillance ingezet rond Vion en krijgt op dagelijkse basis gegevens over de controles en het aantal positief geteste medewerkers. Hieruit blijkt dat mensen ook met lichte symptomen worden gesignaleerd aan de poort, dat het aantal mensen met klachten en het aantal positief geteste personen gedurende deze periode is gedaald.

 

Aanvullend aan de maatregelen die Vion heeft genomen in afstemming met de GGD Hart voor Brabant, heeft Vion met het RIVM, Erasmus Universiteit (EUR) en het IRAS van Universiteit Utrecht protocollen uitgewerkt en zijn diverse onderzoeken opgestart om de effecten te meten van de maatregelen. De resultaten hiervan worden in de wetenschappelijke literatuur gepubliceerd samen met de deelnemende instituten. De afgelopen periode is in het kader van dat onderzoek bij Vion op de locatie in Boxtel omgevingsmonitoring gestart en zijn afgelopen maandag een aantal medewerkers getest.

 

  1. Omgevingsmonitoring: Met het IRAS en EUR is onderzoek gaande naar de mogelijke aanwezigheid van het coronavirus in productieruimten. Dit betreft zowel oppervlakte-, contact- als luchtmonsters in de vleesverwerkingsruimten. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat in 94% van monsters die zijn onderzocht geen virus is aangetoond. In de 6% positieve monsters zijn zeer lage gehalten virus aangetoond.

 

  1. Medewerkers: Er zijn afgelopen maandag 80 medewerkers onderzocht, daarvan hebben 27 personen een positieve corona test. Uit de analyse van deze labwaarden blijkt dat alle personen die positief testten een laag gehalte aan virus-RNA hebben. Dit beeld past bij niet-recente corona besmettingen. Het aandeel van mensen met klachten in de onderzoeksgroep is sterk afgenomen ten opzichte van het GGD-onderzoek eind mei. De bedrijfsarts heeft de positief geteste personen conform de landelijke richtlijn gemonitord op klachten en van de 27 positief geteste personen zijn 2 personen in isolatie gegaan. Op basis van huidige inzichten ziet de GGD deze uitslag niet als een verheffing van corona. De resultaten van de teststraten in de GGD-regio laten doorlopend een stabiel beeld zien van <2% positieve testen.

 

Vion zal de GGD de komende weken intensief blijven informeren over het verdere verloop van de onderzoeken. GGD HvB behoudt de samenwerking met de bedrijfsarts en de specifieke surveillance rond Vion. Waar nodig treden partijen in overleg.