Vion Farming

Varkensprijzen

Vion Farming maakt iedere week de varkensprijs voor vleesvarkens, zeugen en biggen bekend. Per marktconcept gelden verschillende uitbetalingstabellen. Bij de uitbetaling ligt de focus op de spier-spekverhouding. De bandbreedte daarvan is afhankelijk van het Good Farming marktconcept waarbinnen wordt geleverd. Andere belangrijke onderdelen zijn het geslacht gewicht en het vleespercentage.

Lees verder

Ketenpartner

De wereld waarin Vion zich bevindt verandert. Klanten, consumenten, leveranciers en maatschappelijke groeperingen krijgen een steeds sterkere positie in de markt. De invloed op onderwerpen zoals voedselveiligheid, traceerbaarheid, dierenwelzijn en duurzaamheid wordt daarmee steeds groter. Vion heeft oog voor deze maatschappelijke ontwikkelingen en werkt actief aan het creëren van toegevoegde waarde – van basis vleesproductie tot marktgestuurde en maatschappelijke concepten die aan bovenwettelijke eisen voldoen.

Vion ontwikkelt in een continu proces nieuwe producten, diensten, technologieën en processen om toegevoegde waarde in de keten te creëren. Vion beantwoordt daarmee de steeds veranderende vraag van consumenten en relevante trends, zoals gezondheid en voeding, dierenwelzijn, duurzaamheid en regionale oorsprong. Vion werkt continu samen met professionele en betrouwbare partners in de ontwikkeling van marktconforme en consumentgeoriënteerde producten. Daarbij maken we de vertaalslag van boerenerf naar eindproduct – van boer tot bord – en hebben we oog voor de toekomst.

Vleesmarkt

Vion levert wereldwijd kwaliteitsvlees aan industriële klanten, die varkensvlees verwerken tot een breed scala aan vleesproducten. Elke markt heeft zijn eigen wensen en eisen. Door onze schaalgrootte en doordat we werken vanuit vraaggestuurde ketens, zijn wij in staat grote hoeveelheden grondstoffen in diverse specificaties te leveren. Precies zoals de klant het wil.

Lees verder

Good Farming

Good Farming is het fundament van de ketenconcepten van Vion. De Good Farming-aanpak staat voor voedselveiligheid, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteit, traceerbaarheid en transparantie als basis voor een sterke keten. Vion produceert binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking & tracing, early warning systems en veel kennis en expertise kunnen we gecertificeerde kwaliteit garanderen. Duurzaamheid zien we daarbij als een integraal onderdeel van de keten. Van de primaire productie tot onze eigen bedrijfsvoering; met oog voor de omgeving, mensen, maatschappij en duurzame ontwikkeling van agrarische ketens. Dierenwelzijn is in de Good Farming-ketenconcepten vastgelegd met dynamische, marktgeoriënteerde standaarden en onafhankelijke certificering en borging.

Lees verder

Nieuws

Geen onderdeel van een categorie
16 mei 2024 Vion slachthuizen maken indruk op politieke bezoekers uit Stuttgart en München
Persbericht
15 mei 2024 Managementwissel bij Vion in Crailsheim
Persbericht
16 januari 2024 Vion herziet bedrijfsportfolio in Duitsland
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
Persbericht
05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
Persbericht
04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg

Betere varkens en hoger saldo

FarmingNet is een online informatiesysteem voor de varkenshouder. Het systeem geeft de varkenshouder direct inzicht in de gewichten en de spier- en spekdikte van de geleverde dieren. Daarnaast krijgt de varkenshouder extra informatie, bijvoorbeeld over de prestaties per afdeling. Dat levert belangrijke kennis op over de gezondheid van de varkens en het saldo. Bovendien is het mogelijk om anoniem meerdere locaties of bedrijven te vergelijken.

Samen met de medewerker van Vion Farming, de tussenpersoon, de dierenarts en/of de voervoorlichter kan de varkenshouder met de gegevens aan de slag om het resultaat te verbeteren. In veel voorkomende gevallen wordt de vermeerderaar ook betrokken bij dit verbetertraject.

Leveranciers binnen het marktconcept Good Farming Star hebben de mogelijkheid om zich aan te melden voor de jaarlijkse benchmark.

Direct naar FarmingNet

Continue informatiestroom

De continue informatiestroom en gegevensuitwisseling helpen de varkenshouder zijn bedrijfsvoering te optimaliseren. Dat brengt de totale kwaliteit van productie en product en het saldo van het boerenbedrijf op een steeds hoger niveau. Door de nauwe samenwerking leveren varkenshouders en Vion marktgerichte producten voor afnemers en consumenten.

Varkens via FarmingNet opgeven

De varkenshouder kan de dieren die hij wil leveren overzichtelijk opgeven via FarmingNet. Tevens verstrekt de varkenshouder op hetzelfde moment automatisch informatie over voer en het gebruik van diergeneesmiddelen. Dit is niet alleen belangrijk voor de ketenkeuring die Vion hanteert. De varkenshouder en Vion voldoen daarmee ook aan de wettelijke verplichting om voedselketeninformatie te verstrekken.

Een juiste opgave levert geld op

Bij een juiste opgave is er voor de varkenshouder een beloning. Per varken kan dat 30 eurocent extra opleveren: 10 eurocent voor de opgave, 10 eurocent voor opgave één week vooruit (en een afwijking kleiner dan 5%) en nog eens 10 eurocent voor opgave twéé weken vooruit (bij een afwijking kleiner dan 10%).

Farming Update

Farming Update is de nieuwsbrief van Vion voor leveranciers en andere betrokkenen bij Vion Farming. Aanmelden* is simpel: klik op de aanmeldlink en geef ons uw e-mailadres door, zodat u de Farming Update voortaan rechtstreeks in uw mailbox ontvangt. Alleen uw e-mailadres volstaat voor de aanmelding. *Door uzelf aan te melden geeft u toestemming voor het gebruik van uw e-mailadres voor het versturen van de nieuwsbrief Farming Update. U kunt zich te allen tijde afmelden door een e-mail te sturen naar farming@vionfood.com of door in de nieuwsbrief op de afmeldlink te klikken. Meld u nu aan voor de Farming Update en blijf op de hoogte van ontwikkelingen van Vion en in de sector.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze privacyverklaring.

Aanmelden

Contactpersonen

Vion Farming werkt met een eigen buitendienst die als sparringpartner en adviseur voor de varkenshouder het optimale resultaat weet te behalen binnen het betreffende ketenconcept. Dit met ondersteuning van Vion- en/of externe specialisten. De accountmanager weet precies aan welke biggen de varkenshouder behoefte heeft. Een sterk en uniform koppel biggen is voor de varkenshouderij het vertrekpunt voor optimaal resultaat.

Nederland

Berno Beukeveld

Accountmanager · Vion Farming

Han Seinhorst

Regiomanager · Vion Farming

Henk van Veen

Accountmanager · Vion Farming

Maarten te Braak

Accountmanager · Vion Farming

Martijn Ketelaars

Accountmanager · Vion Farming

Peter Rasing

Accountmanager · Vion Farming

Willy Schilderink

Accountmanager · Vion Farming

Nederland

Pascal Peerbooms

Regiomanager · Vion Farming

Tonny Tielemans

Accountmanager · Vion Farming

Jan-Hein van Beers

Accountmanager · Vion Farming

Rikkert Evers

Accountmanager · Vion Farming

Gerben Ketels

Accountmanager · Vion Farming

Tonnie Cornelissen

Accountmanager · Vion Farming

België

Staf Ceurstemont

Accountmanager · Vion Farming

Stefan Mastin

Accountmanager · Vion Farming

Specialisten

Antonio Arts

Technical Specialist · Vion Farming

Joris van Beers

Technical Specialist · Vion Farming

Vion Farming maakt iedere week de vleesvarkensprijs bekend. Dit is de Franco Bordesprijs (inclusief aanvoerkosten). Per marktconcept gelden verschillende uitbetalingstabellen. Bij de uitbetaling ligt de focus op de spier-spekverhouding. De bandbreedte daarvan is afhankelijk van het Good Farming marktconcept waarbinnen wordt geleverd. Andere belangrijke onderdelen zijn het geslacht gewicht en het vleespercentage.

Verder krijgt de varkenshouder inzicht in de kosten die gemaakt worden. Denk hier onder andere aan aanvoerkosten organisatiekosten, zoals PVE-afdracht, Reiniging en Ontsmetting en CBS-kosten.

Vion maakt ook wekelijks de prijs voor de slachtzeugen en biggen bekend.

Actuele varkensprijzen
Week Vleesvarkens (1) Slachtzeugen (2) Biggen (3) Kg-verrekenprijs biggen (4)
29 € 1,96 € 1,53 € 59,00 € 1,00
28 € 1,96 € 1,53 € 63,00 € 1,00

Classificatie

Sinds medio 2012 werken alle Nederlandse slachterijen (classificerende instantie CoMore) met een prikpistool met een nauwkeurigheid van 0,1 millimeter op spek- en spierdikte. Er wordt niet alleen een nieuwe formule gehanteerd voor het meten van het vleespercentage. Het prikpistool is ook voorzien van een naald die mechanisch wordt bewogen. Hierdoor worden de metingen nog betrouwbaarder en sluiten ze dus nog beter aan bij de werkelijkheid.

Opmerkingen bij tabel actuele vleesprijzen

  1. De Vion-notering is franco Bordes en exclusief BTW. De prijs is per kg en geldt voor een vleesvarken zonder correctie voor gewicht, spek, spier en vleespercentage.
  2. Dit is de basisprijsnotering per kilogram geslacht gewicht voor slachtzeugen met classificatie-type A. Deze prijs is exclusief BTW en af boerderij, en wordt volgens PVV-advies gecorrigeerd voor de uiteindelijke classificatie.
  3. Dit is de prijs per big voor een koppel biggen van gemiddeld 25 kilogram. Op de werkelijk uitbetaalde prijs zijn diverse toeslagen en/of kortingen van toepassing, onder andere voor afwijking van deze gemiddelden.
  4. Kilogramverrekenprijs tot 30 kg: € 1,00, boven 30 kg € 0,60.
Vleesvarkens- en Slachtzeugenprijzen zijn vanaf 1 januari 2024 exclusief BTW.
Biggenprijs is exclusief BTW.