Onze verantwoordelijkheid

Vion's strategie voor een duurzame toekomst

Building Balanced Chains

Ons doel is het leveren van Food that Matters. Om hieraan te voldoen, volgen we onze strategie Building Balanced Chains (BBC). Hiermee willen we veilig, gezond en lekker voedsel bieden en tegelijkertijd waarde creëren binnen een toekomstbestendig ecosysteem. Onze rol is het duurzaam verbinden en balanceren van vraag en aanbod.

Het is onze taak om evenwichtige voedselketens te creëren die vraaggestuurd en relevant zijn voor alle partners. Dit willen we bereiken door middel van:

Optimalisatie veehouderijbeheer

Relevante data beschikbaar maken voor veehouders zodat zij hun managementprocedures kunnen optimaliseren en dierenwelzijn, efficiëntie en impact op het milieu kunnen verbeteren.

Eiwitverwaarding

Balans tussen vraag en aanbod, flexibel en met een reeks opties voor valorisatie van kop tot staart.

Product- specialisatie

Unieke concepten en productinnovaties die inspelen op huidige consumententrends.

Om de allerbeste producten vers thuis op het bord te krijgen, moeten de toeleveringsketens zo kort mogelijk zijn. Zo krijgen we de beste producten op de best mogelijke manier in de winkels en restaurants. Als vertrouwde partner in het centrum van de toeleveringsketens verbinden we een groep veehouders met een groep klanten. Vervolgens bouwen we op maat gemaakte klantspecifieke ketens, zodat onze klanten meerwaarde kunnen communiceren met betrekking tot onder meer de herkomst van producten, dierenwelzijn en CO2-voetafdruk. Het kost echter tijd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.

Het is onze taak om evenwichtige voedselketens te creëren die vraaggestuurd en relevant zijn voor alle partners

Voorbeelden van BBC die al worden erkend in de sector

De Groene Weg
Een van de onderscheidende factoren van De Groene Weg is dat de onderneming op het gebied van varkensvlees vanuit een vraaggestuurde, gesloten keten werkt. Als centrale speler in de biologische varkensvleesketen heeft De Groene Weg anno 2021 een historie van veertig jaar en een integrale benadering van varkenshouder tot eindconsument. De integrale aanpak van De Groene Weg voor de productie en marketing van het vlees zorgt voor een optimale afstemming van vraag en aanbod. Daarvoor werkt het bedrijf nauw samen met biologische veehouderijen en marktpartijen, zoals de eigen De Groene Weg slagerijen, detailhandelaren en de internationale verkoopondersteunende kantoren van Vion.

Good Farming Star
Binnen ons Good Farming Star-concept, gecertificeerd met het 1 ster Beter Leven-keurmerk, hebben we speciale toeleveringsketens ontwikkeld voor verschillende Nederlandse retailers. Daarin wordt extra aandachtbesteed aan onder meer dierenwelzijn en duurzaamheid.

Robusto
Robusto is een selectie van varkensdelen zoals poten en buiken afkomstig van vertrouwde en professionele varkenshouders, met het juiste vet- en intramusculaire vetgehalte en gesneden naar wens van de klant, voor het topsegment gedroogde premium Parma- en Serrano-achtige hammen op de Italiaanse en Spaanse markt en voor buiken op de Zuid-Koreaanse markt.

Simmental PUR met Geprüfte Qualität Bayern-certificering
Dit is een regionaal rundvleesprogramma waarin rundvlees van Simmentaler en Beierse oorsprong wordt combineerd (gecertificeerd volgens GQ-Bayern – “Geprüfte Qualität Bayern”). Dit is door Vion ontwikkeld in samenwerking met twee boerenorganisaties en de foodretailsector.

De integrale aanpak van De Groene Weg voor de productie en marketing van het vlees zorgt voor een optimale afstemming van vraag en aanbod

Voorbeelden van specifieke kenmerken die binnen de toeleveringsketens worden ontwikkeld

Blockchain
In 2021 heeft Vion de Good Farming Star-varkensvleesketen met behulp van blockchaintechnologie aangesloten op de ‘digitale snelweg’.

Door alle relevante partners binnen de Good Farming Star-keten digitaal met elkaar te verbinden en data uit te wisselen, kunnen we het rendement van de gehele keten verhogen en de herkomst en integriteit van ons vlees garanderen. Dit creëert op zijn beurt weer vertrouwen. De Good Farming Star-keten is de eerste keten in deze sector die is aangesloten door middel van blockchaintechnologie. In de komende jaren volgen ook onze overige ketens.

 

DNA Traceerbaarheid
Onze klanten en consumenten hechten waarde aan de integriteit van onze producten en processen. Door de hele toeleveringsketen hebben we al controlesystemen voor procesintegriteit geïmplementeerd, met verificatie door middel van productbalansen binnen de IFS-PIA-normen. Naast deze beoordelingsnormen bewaken we ook de productintegriteit met behulp van DNA-tests van dieren en eindproducten. Het DNA van alle Good Farming Star- en biologische zeugen wordt geanalyseerd en opgeslagen in een DNA-database. DNA is daarmee de ultieme controle om integriteit in de hele toeleveringsketen aan te tonen.

Nieuws & Stories

Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg
Food safety

Voedselveiligheid

Animal welfare

Dierenwelzijn

Employment

Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

Traceability and product integrity

Traceerbaarheid en productintegriteit

rientjes-raalte-18 (1)

Klimaat

_dsc1870

Biodiversiteit en ontbossing

Corporate social responsibility report 2022

News & stories

Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg

MVO-doelstellingen

Bij de uitvoering van onze strategie Building Balanced Chains houden we rekening met de economische, maatschappelijke en ecologische impact van onze beslissingen. Op deze manier creëren we meer waarde, zowel voor onze toeleveringsketen als voor de samenleving als geheel, en vervullen we ons doel om Food that Matters te leveren. Voor al onze materiële thema’s bepalen we doelen waarop we onszelf de komende jaren willen blijven verbeteren.

 • Betere prestatie
 • Minder goede prestatie
 • Stabiele prestatie

Sociale thema's

Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden

KPI: % verzuimpercentage Vion total

Resultaat 2021 Trend versus 2020

5.7 %

Doelstelling voor 2022

5.3 %

Voedselveiligheid

KPI: % naleving van Vion's interne - bovenwettelijke - microbiologische normen voor producthygiëne

Resultaat 2021 Trend versus 2020

85.0 %

Doelstelling voor 2022

90 %

Traceerbaarheid en productintegriteit

KPI: % van het verkoopvolume dat afkomstig is van fabrieken die gecertificeerd zijn volgens een specifieke productintegriteitsnorm

Resultaat 2021 Trend versus 2020

76 %

Doelstelling voor 2022

85 %

Dierenwelzijn

KPI: % van de dieren waarvoor geen nieuwe verdoving nodig was. Alle dieren (100%) zijn voor het slachten bedwelmd

Resultaat 2021 Trend versus 2020

99.9 %

Doelstelling voor 2022

99.9 %

Milieuthema's

Duurzame veehouderij

KPI: Aantal veehouderijen waarvan de broeikasgasemissies worden beoordeeld

Resultaat 2021 Trend versus 2020

25

Doelstelling voor 2022

200

CO2-voetafdruk van verwerking

KPI: Scope 1 + 2 CO2e-uitstoot per verkochte ton

Resultaat 2021 Trend versus 2020

88

Doelstelling voor 2021

84

Waterverbruik bij verwerking

KPI: Waterintensiteit van gemeentelijk water (m3 gemeentelijk water gebruikt / ton verkocht)

Resultaat 2021 Trend versus 2020

1.75 m3

Doelstelling voor 2022

1.65 m3

Economische thema's

Eerlijke prijzen

KPI: % of the delivered pigs from farmers participating in Good Farming Balance

Result 2021 Trend versus 2020

49 %

Target for 2022

50 %

Onze strategische prioriteiten binnen de MVO-thema’s

Er zijn acht materiële thema’s waarvoor we ernaar streven de negatieve impact te minimaliseren of de positieve impact te optimaliseren. Daarvan zijn de volgende zes het meest cruciaal voor het dagelijkse succes van ons bedrijf.

 • Werkgelegenheid en arbeidsomstandigheden
 • Voedselveiligheid
 • Traceerbaarheid en productintegriteit
 • Dierenwelzijn
 • Duurzame veehouderij
 • Eerlijke prijsstelling

In ons MVO-beleid geven we daarom prioriteit aan deze thema’s en we beginnen hier ook mee in het hoofdstuk over MVO-thema’s. Vanaf 2022 hebben we een geactualiseerde MVO-strategie die meer gericht is op biodiversiteit en CO2-voetafdruk. Deze wordt in ons volgende MVO-rapport gepresenteerd. Om met succes voorop te blijven lopen, gebruiken we erkende normen en methoden, zoals voedselveiligheidsnormen, integriteitsnormen, normen voor dierenwelzijn en berekeningen van de CO2-voetafdruk.

Nieuws & stories

Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze strategie en activiteiten voor materiële thema’s hebben betrekking op enkele van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals, SDG’s). Deze 17 doelstellingen, die tegen 2030 bereikt moeten zijn, zijn vastgesteld door de Verenigde Naties om een betere wereld voor iedereen te creëren. Deze doelstellingen kunnen alleen worden bereikt als overheden, het bedrijfsleven, NGO’s en individuen verantwoordelijkheid nemen voor hun rol en met elkaar samenwerken. Wij laten zien hoe onze activiteiten zich verhouden tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Voor een aantal van de materiële thema’s met betrekking tot de SDG’s hebben we concrete doelstellingen voor onszelf opgesteld.

 • Met ons beleid inzake voedselveiligheid en antibiotica dragen we eraan bij dat veilig en voedzaam voedsel verkrijgbaar is (doel 2.1). Onze doelstelling voor voedselveiligheid heeft betrekking op deze specifieke SDG.
 • Eiwit uit vlees speelt een belangrijke rol in een gezond eetpatroon, met name bij kinderen en ouderen, en kan ondervoeding voorkomen (doel 2.2).
 • Wij richten ons op biologisch vlees en duurzame veehouderij en steunen daarmee landbouwpraktijken die helpen bij het in stand houden van ecosystemen (doel 2.4).
 • Met onze initiatieven voor eerlijke prijzen leveren we een bijdrage aan de correcte werking van voedselgrondstoffenmarkten en beperking van de extreme volatiliteit van de voedselprijzen (doel 2.c).

 

 • We streven continu naar een efficiënt gebruik van water (doel 6.4). Onze doelstelling op het gebied van watergebruik heeft betrekking op deze specifieke SDG-doelstelling.

 • Onze inspanningen en resultaten op het gebied van arbeidsvoorwaarden dragen bij aan veilige en gezonde werkomgevingen en leiden tot betere arbeidsrechten voor werknemers, inclusief arbeidsmigranten en degenen die onzeker werk hebben (doel 8.8) Onze doelstelling voor veiligheid en gezondheid heeft betrekking op deze specifieke SDG.

 • Met onze focus op duurzame veehouderij, de CO2-voetafdruk van verwerking en watergebruik werken we aan duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen (doel 12.2). Onze doelstelling voor de CO2-voetafdruk van verwerking heeft betrekking op deze specifieke SDG.
 • We rapporteren jaarlijks over onze vooruitgang op het gebied van duurzaamheid (doel 12.6).
 • Door te communiceren over duurzame veehouderij dragen we eraan bij dat mensen beschikken over relevante informatie over en zich bewust zijn van duurzame ontwikkeling en levensstijlen (doel 12.8).

 • Met ons beleid voor duurzame veehouderij en door het onderzoeken en promoten van manieren om de BKG-voetafdruk van de veehouderij te verminderen, verbeteren we de bewustwording en institutionele capaciteit met betrekking tot mitigatie en impactvermindering van klimaatverandering (doel 13.3).
 • Met ons beleid inzake de CO2-voetafdruk van verwerking verbeteren we de bewustwording en institutionele capaciteit met betrekking tot mitigatie en impactvermindering van klimaatverandering (doel 13.3).

 • Door samen met onze boeren in te zetten op duurzame veehouderij, werken we aan het terugdringen van de aantasting van natuurlijke leefgebieden en het stoppen van het verlies aan biodiversiteit (doel 15.5).
 • Met ons beleid en onze initiatieven voor eerlijke prijzen bevorderen we het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit onze voedselketens (doel 15.6). Onze doelstelling voor eerlijke prijsstelling heeft betrekking op deze specifieke SDG.

News & stories

Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg