Waar bent u naar op zoek?

Kwaliteitslabels en marktconcepten

Met onze Good Farming-aanpak, spitsen we de productie toe op de specifieke wensen van klanten en markten. Vion werkt binnen deze aanpak vraaggestuurd, om kwaliteit op maat te kunnen leveren. Mede dankzij erkende kwaliteitssystemen, tracking&tracing en veel kennis en expertise kunnen we gecertificeerde kwaliteit garanderen. Duurzaamheid zien we daarbij als een integraal onderdeel van de keten. Ook dierenwelzijn is een belangrijk onderdeel van de Good Farming-ketenconcepten.

Drie vraaggestuurde marktconcepten

We werken binnen Vion met drie marktconcepten, die elk op hun eigen manier aansluiten bij de wensen van de markt en consument: Good Farming Balance, Good Farming Star en Good Farming Organic.

Good Farming Balance

De internationale markt voor varkensvlees groeit en ontwikkelt zich sterk. Inmiddels heeft Vion veterinaire certificaten voor de toegang tot nagenoeg alle landen op de wereld. Verschillende landen en afnemers vragen om specifieke delen van het varken; de eisen die afnemers stellen worden steeds specifieker. Bovendien willen afnemers vaker prijsafspraken maken voor een langere termijn.

In 2017 introduceerde Vion Good Farming Balance. Een vraaggestuurd ketenconcept waarmee we inspelen op de specifieke vraag in internationale markten. Samen met onze varkenshouders zorgen we ervoor dat we precies die producten kunnen produceren waar afnemers om vragen, in de gewenste specificatie. Dat verlangt een gerichte afstemming.

Lees verder

Good Farming Star

Speciaal voor de Nederlandse markt ontwikkelde Vion Good Farming Star. In deze keten is er extra aandacht voor dierenwelzijn en duurzaamheid. Dit vraaggestuurde ketenconcept kwam tot stand in samenwerking met onder andere de Dierenbescherming en Retail. Op een Good Farming Star-boerderij hebben varkens onder andere meer leefruimte dan in een regulier bedrijf. Ook is er verlichting met een dag- en nachtritme en extra speelmateriaal in de stal. Binnen het Good Farming Star-concept worden biggen niet gecastreerd.

Lees verder

Good Farming Organic

Een krachtige biologische keten van boer tot bord, dat is het vraaggestuurde marktconcept Good Farming Organic. Varkens binnen dit concept krijgen veel rust en ruimte om te leven en te groeien. Bovendien hebben ze hun hele leven de mogelijkheid om naar buiten te gaan. De varkens krijgen biologisch voer. Het vlees is authentiek lekker en heeft de hoogste standaard van drie sterren van het Beter Leven keurmerk en het EKO-keurmerk.

Lees verder