Waar bent u naar op zoek?

Corporate governance

Stichting Administratiekantoor SBT (STAK SBT) is enig aandeelhouder van Vion. STAK SBT heeft haar aandelen in de vennootschap gecertificeerd. Alle certificaten van aandelen worden gehouden door de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond, Rooms-Katholieke Vereniging van Boeren en Tuinders-Ontwikkeling (NCB-Ontwikkeling). NCB-Ontwikkeling is gelieerd aan de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO), met name omdat het bestuur van NCB-Ontwikkeling dezelfde leden heeft als het bestuur van ZLTO en de leden van NCB-Ontwikkeling ook lid zijn van ZLTO. ZLTO is een vereniging voor ondernemers werkzaam in agrarische sectoren en heeft ongeveer 12.000 leden in Noord-Brabant, Zeeland en het zuidelijk deel van Gelderland.

Op 8 december 2016 is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code (‘de Code’) gepubliceerd. Deze geldt vanaf het financiële jaar 2017. Vion is niet beursgenoteerd, waardoor de Code niet van toepassing is. Maar Vion past de Code vrijwillig toe. Deze biedt namelijk een goed en transparant systeem van checks en balances dat de betrekkingen reguleert tussen de raad van bestuur, raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit zorgt voor vertrouwen in een juist en verantwoordelijk management van bedrijven en hun rol in de samenleving.

Volgens het ‘pas-toe-of-leg-uit’-principe wijkt Vion in een aantal gevallen af van de principes en best practice-bepalingen van de Code. Over het algemeen doen wij dit als de bepalingen niet passen bij onze juridische structuur en de aard van onze bedrijfsactiviteiten, of als ze gelden voor beursgenoteerde ondernemingen met meerdere aandeelhouders.

Vanwege de herziene Code hebben wij onder andere gewijzigd: de reglementen van de raad van bestuur, de raad van commissarissen, de auditcommissie en de remuneratie-, selectie- en benoemingscommissie.

Lees meer over corporate governance in ons jaarverslag.

Governance documenten

Hieronder kunt u de Engelstalige governance-documenten downloaden.

Reglement raad van bestuur

Download PDF

Reglement raad van commissarissen

Download PDF

Rooster van aftreden raad van commissarissen

Download PDF

Beloningsbeleid Raad van Bestuur

Download PDF

Statutaire bepalingen Vion Holding N.V.

Download PDF

SPEAK UP!

Onze anonieme klokkenluidersregeling voor mogelijke overtredingen.
Bel het gratis anonieme telefoonnummer: Nederland 0800 0225964

Good Business Practice

Ons Good Business Practice boek geeft duidelijk en beknopt weer hoe we met elkaar omgaan binnen ons bedrijf en hoe we reageren in bepaalde situaties. Het boekje bevat informatie over onze gedragscode (normen en waarden), de klokkenluidersregeling en onze aanpak van informatiebeveiliging en het voorkomen van fraude.

Klokkenluidersregeling

Vion zet zich in om te voldoen aan alle wet- en regelgeving, onze gedragscode en ons bedrijfsbeleid. Daarom is het belangrijk dat wij ons bewust zijn van alle mogelijke overtredingen, vooral als ze in strijd zijn met de wet- en regelgeving, onze gedragscode of ons bedrijfsbeleid. Met onze klokkenluidersregeling willen we iedereen binnen Vion stimuleren om mogelijke onregelmatigheden in goed vertrouwen te melden. Voor meer informatie over de klokkenluidersregeling, zie het Good Business Practice boekje.

Diversiteit en inclusie

Bij Vion streven we naar een diverse en inclusieve werkomgeving waar iedereen zich gewaardeerd voelt. We geloven dat het omarmen van diversiteit niet alleen goed is voor onze organisatie, maar ook voor individuele medewerkers, teams en onze consumenten. Inclusie en ethisch gedrag staan bij ons hoog in het vaandel. Lees meer hierover in ons diversiteits- en inclusiebeleid.