Waar bent u naar op zoek?

23-02-2024

‘Minder klimaatschommelingen geeft betere groei’

Hoe stabieler het gehalte CO2 in de stal, hoe beter varkens groeien. Dat is een van de tussentijdse resultaten van het project ‘Verduurzamen varkenshouderij door slim omgaan met stalklimaat’.

De projectbegeleiding is in handen van DLV Advies. In het project zijn 10 StarFarmers actief betrokken. Voor de analyse worden daarnaast de data gebruikt van bijna honderd varkenshouders die zijn aangesloten bij de leveranciersvereniging StarFarmers en het Good Farming Star-concept van Vion. Zij hebben sinds begin 2022 allemaal een Slimme Stal-meter in de stal hangen, die realtime de concentraties CO2 en ammoniak meet, plus de temperatuur en de luchtvochtigheid. De tien deelnemers in dit project hebben een dubbele set sensoren, om bijvoorbeeld het effect van klimaataanpassingen tussen twee afdelingen goed te kunnen vergelijken. Connecting Agri & Food is betrokken bij het meten in de stal en het analyseren van de data. Vion ondersteunt het project. Thomas Kruders, klimaatdeskundige bij DLV Advies, bespreekt de resultaten met de varkenshouders en zoekt samen met hen naar praktische handvatten.

“In de data-analyse zien we bij een stabieler stalklimaat een relatie met een betere groei bij de dieren”, zegt Angela van der Sanden van Connecting Agri & Food. “Dat klinkt heel logisch, maar dat we het nu kunnen aantonen, is wel bijzonder.” Uit de data-analyse blijkt dat een groot deel van de variatie in groei kan worden verklaard door schommelingen in CO2 en temperatuur. Angela: “Varkenshouders sturen veel op temperatuur en we zien over het algemeen dan ook een heel stabiel stalklimaat op basis van de staltemperatuur. Maar bij rondes waarin de temperatuur net wat meer fluctueert, zien we toch een wat lagere groei.” Ze vervolgt: “Vergelijk het voor jezelf maar met een airco, als je steeds de auto in en uit stapt. Als mens vind je het ook niet prettig als de temperatuur telkens schommelt.” In een varkensstal is het vooral in de nazomer, wanneer het overdag warm is en ‘s nachts afkoelt, lastiger om de temperatuur binnen de streefwaarden te houden dan in de winter, is de ervaring.

Wat betreft CO2 en ammoniak is het in de zomer makkelijker om binnen de streefwaarden te blijven door voldoende te ventileren. “We zien ook dat bedrijven die harder ventileren, makkelijk die streefwaarden halen”, vult klimaatspecialist Thomas Kruders aan. “Dat is gunstig voor de gezondheid van de dieren.” Bedrijven waar de ammoniak en CO2 boven de streefwaarden zitten, raadt hij aan om stapsgewijs de ventilatiecapaciteit op te voeren. Daarbij blijft het beeld in de stal en van de dieren leidend, denk aan liggedrag en gezondheid. En uiteraard moet tocht worden voorkomen.

Effect van aanzuren voeders
Op dit moment wordt nader gekeken naar verschillende aspecten en het effect op het stalklimaat. Zo wordt onder meer bekeken of het voeren van ccm invloed heeft op de ammoniakemissie. De eerste signalen lijken gunstig, maar het is volgens Angela nog te vroeg om daar harde conclusies over te trekken. Het project loopt nog door tot juni 2024. Dan zijn er op de vleesvarkensbedrijven circa 5 rondes mee gedraaid, en circa 11 rondes op bedrijven met gespeende biggen.

Het leggen van de verbanden is een belangrijk onderdeel van het project. Uiteindelijk is het doel om uit alle verzamelde data de praktische handvatten te halen die kunnen worden toegepast in de stal.