Euler Hermes – update

Datum: 06-08-2019

Vion heeft met Euler Hermes overeenstemming bereikt.
Dat betekent dat de rechter geen uitspraak doet in het kort geding dat diende tussen Vion en Euler Hermes in Den Bosch op donderdag 1 augustus. Vion is blij dat eventuele misverstanden hiermee zijn opgelost.