Vion Vermeerderaarsdagen: Inspiratie en discussie rondom het thema ‘Samen werken aan een succesvolle varkensketen’

Datum: 29-03-2019

Op dinsdag 19 maart en dinsdag 26 maart 2019 organiseerde Vion Farming twee bijeenkomsten voor vermeerderaars, respectievelijk in de regio’s Zuid en Noord-Oost (NL). Ruim 170 vermeerderaars woonden deze dagen bij. Tijdens de bijeenkomsten stonden de kansen en uitdagingen in de varkenssector – en het belang van samenwerking in sterke ketens – centraal.

Meebouwen aan succesvolle ketens
De Nederlandse varkenshouderij heeft internationaal een vooraanstaande positie. Tegelijkertijd is de maatschappelijke druk op de sector groot. Innovatie en goede samenwerking in de keten zijn essentieel om een optimale positie in te nemen.   Vermeerderaars zijn daarbij de bepalende beginschakel. Hoe kunnen zij vanuit hun positie meebouwen aan een succesvolle keten? Die vraag stond tijdens de bijeenkomsten centraal en zorgde voor een inspirerende dialoog.

Werken aan sterke ketens
De afgelopen jaren heeft Vion sterk ingespeeld op de ontwikkeling van vraaggestuurde ketens met de introductie van innovatieve Good Farming-concepten. Naast Good Farming Star, vormen Good Farming Organic en Good Farming Balance de leidende ketenconcepten. Na het openingswoord van John de Jonge, COO Vion Pork, ging Koen van Bergen – Director Livestock and Supply Chains bij Vion Pork – tijdens de bijeenkomsten in op het belang van vraaggestuurde ketens, goede samenwerking daarbinnen en de rol die vermeerderaars daarin spelen. “Een succesvolle keten is een ecosysteem, waarbij alle schakels in de keten zijn aangesloten. Deze keten is sterk ‘data driven’ en Vion vertaalt deze data van en naar de markt van varkensvlees”

Verbetering diergezondheid
Bert Urlings, Director Quality Assurance en Public Affairs bij Vion, illustreerde aan de hand van praktijkvoorbeelden dat een goede ketensamenwerking leidt tot een gezonde big en gezond en lekker vlees. Hij gaf ook aan op welke terreinen in de varkenshouderij al vooruitgang is geboekt. Het concept BigIdee kwam naar voren als middel om de bigvitaliteit op een hoger niveau te brengen. “Een gezondere big leidt uiteindelijk tot een gezonder vleesvarken. Door een betere kwaliteit en continuïteit van de biggenstroom kan samen met de varkenshouders de vraag uit de markt beter worden ingevuld. Uitwisseling van data door de gehele keten is de sleutel tot succes,” volgens Bert Urlings.

Demonstratie door Vion masterbutchers
Het officiële programma werd afgesloten met een demonstratie- en inspiratiesessie door masterbutchers René Rougoor (vestigingsmanager Vion Scherpenzeel) en Bertus Hofman (Vion Scherpenzeel). Zij beenden een middel, ham en schouder van het varken live uit. Ze demonstreerden waar de verschillende stukken vlees van het varken vandaan komen en legden uit wat de verschillende afzetmarkten vragen.

De reacties van de aanwezigen waren positief. John de Jonge: “Zowel de vermeerderaars als Vion kunnen vanuit deze constructieve dialoog aan de slag om de samenwerking binnen de keten verder te optimaliseren.”

Klik hier voor een sfeerimpressie van de Vermeerderaarsdagen.