Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Datum: 02-06-2020

De zomer is in aantocht en dat betekent dat het weer warm kan zijn. In geval van hoge temperaturen – 27 graden Celsius of meer – worden door Vion de volgende maatregelen genomen wat betreft transport en slachterijen:

* Het asfalt onder de vrachtauto’s op de slachterijterreinen wordt met water koel gehouden.
* Om de lucht goed te laten circuleren, worden er grote ventilatoren geplaatst naast de vrachtauto’s op de slachterijterreinen.
* Door met een strakke tijdsplanning te werken voor de transporteurs en slachterijen, worden wachttijden bij het lossen van de dieren zoveel mogelijk
beperkt.
* Samen met de chauffeurs worden er extra welzijnscontroles uitgevoerd als de vrachtauto’s met dieren eventueel stil staan.
* Alle varkens worden individueel gecontroleerd bij het lossen om te bezien of alle maatregelen goed werken.

Deze maatregelen worden genomen om dierenwelzijn tijdens veetransport – in verband met de warmte – te borgen.

Bij onverhoopte wachttijd, zijn de chauffeurs geïnstrueerd om auto’s niet in de zon te parkeren en verkoeling op te zoeken.