Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Date: 01-07-2020

Het is zomer en dat betekent dat het weer warm kan zijn. In geval van hoge temperaturen – 27 graden Celsius of meer – worden door Vion de volgende maatregelen genomen wat betreft transport en slachterijen:

  • Er worden minder dieren op de vrachtauto’s geladen (tussen de 10 en 20% minder dieren);
  • Er wordt een zeer strakke tijdsplanning toegepast zodat de auto’s allemaal zo vlug mogelijk gelost kunnen worden;
  • Op de locatie in Boxtel worden de vrachtauto’s onder het schaduw dak geplaatst waar grote ventilatoren zorgen voor een goede luchtcirculatie;
  • Op de locatie wordt de vloer onder de vrachtwagens gekoeld met water waardoor er minder warmte afgifte is;
  • Tijdens het lossen van de dieren is er extra controle op dierwelzijn.

Deze maatregelen worden genomen om dierenwelzijn tijdens veetransport – in verband met de warmte – te borgen.

Bij onverhoopte wachttijd, zijn de chauffeurs geïnstrueerd om auto’s niet in de zon te parkeren en verkoeling op te zoeken.