Waar bent u naar op zoek?

29-03-2024

Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat in pilotproject

Fotobijschrift: Angela van der Sanden (Connecting Agri & Food) presenteert analyses aan de deelnemende varkenshouders.

In samenwerking met Connecting Agri & Food en StarFarmers onderzoekt Vion Farming het gebruik van camera’s in de varkenshouderij in het pilotproject ‘Varken stuurt zijn leefklimaat middels eigen gedrag’. Deze slimme cameratechniek, die werkt met vision technologie, geeft nieuwe inzichten en mogelijkheden tot verbetering van dierenwelzijn en -gezondheid. Inzicht in de resultaten heeft geleid tot verdere verbeteringen in de stal en optimalisatie van het systeem.

Aan de pilot doen twee Good Farming Star-varkenshouders mee: familie Ter Haar uit Geesteren en familie Van Schijndel uit Aalten. Met behulp van de technologie die de dieren herkend, wordt 24 uur per dag gekeken waar de dieren zich in het hok bevinden en hoe actief ze zijn. Het met de camera’s geregistreerde diergedrag wordt gekoppeld aan de Slimme stal-klimaatsensoren die reeds bij beide bedrijven in de stallen aanwezig zijn voor het monitoren van CO2– en ammoniakgehaltes, luchtvochtigheid en temperatuur.

Relatie tussen geregistreerd diergedrag en stalklimaat

De data van de slimme camera’s en de klimaatgegevens worden gecombineerd. Nu er meerdere rondes zijn geanalyseerd, is een relatie tussen het geregistreerde diergedrag en het stalklimaat te zien. Zo zijn in een aantal afdelingen waar het warmer was dan gewenst aanpassingen doorgevoerd die daarna zichtbaar waren in de resultaten. Daarnaast blijken de seizoenen en specifiek de weersomstandigheden buiten (met name vorst) van invloed. Op basis van de camerabeelden hebben de varkenshouders ook wijzigingen doorgevoerd die ze anders niet ontdekt zouden hebben. Zoals aanpassingen waardoor de lucht in de stal anders stroomt en het risico op koude luchtval in het begin van het hok werd voorkomen. Dit was terug te zien in de analyses van de beelden.

Verder werd het verschil in diergedrag van jongere en oudere dieren in beeld gebracht en onder andere hun voorkeur voor de ligplaats in het hok. Bij warmere omstandigheden liggen de dieren meer op de roosters en minder op de dichte vloer (wat we ook verwachten), en liggen ze meer bij voerstations en drinknippels en minder aan de zijkanten.

Alerts

Praktische handvatten die op termijn ook mogelijk kunnen zijn met de vision technologie, zijn alerts voor afwijkend of ongewenst gedrag in het hok en de mogelijke oorzaken en oplossingen. Wanneer een bepaald percentage van de dieren op de roostervloer gaat liggen, kan dit bijvoorbeeld een alert geven. In de toekomst zou de vision technologie ook toegepast kunnen worden om te achterhalen of diergedrag als voorbode gezien kan worden voor mogelijk staartbijten.

In dit project onderzoekt Vion Farming in samenwerking met Connecting Agri & Food en StarFarmers of deze technologie een meerwaarde biedt aan het dier en de keten. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds.

Dit project is mede mogelijk gemaakt door: