Waar bent u naar op zoek?

12-06-2023

Slimme techniek in de varkensstal

Samen met Connecting Agri & Food en varkenshouders onderzoekt Vion Farming of kunstmatige intelligentie kan worden ingezet om het gedrag van varkens én het klimaat in de stallen te meten.

In het pilotproject ‘Varken stuurt zijn leefklimaat middels eigen gedrag’ wordt gebruik gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI) om de data van de beelden te combineren met de gegevens van de klimaatsensoren. Vervolgens is het de bedoeling dat deze gegevens automatisch worden geanalyseerd. Er zijn algoritmes ontwikkeld die beelden in data vertalen, zodat we op basis hiervan bijzonderheden kunnen ontdekken.

De combinatie van slimme cameratechnieken met klimaatsensoren is bedoeld om het leefklimaat en de gezondheid van het varken te optimaliseren. De klimaatsensoren meten de luchtvochtigheid, temperatuur, CO2– en ammoniakgehalte. De camera’s boven het varkenshok monitoren 24 uur per dag het gedrag van de varkens. Het doel is om uiteindelijk een managementtool met een dashboard te ontwikkelen, waarin patronen en afwijkingen te zien zijn.

Lees meer in het volledige artikel op Boerderij.

In dit project onderzoekt Vion Farming in samenwerking met Connecting Agri & Food en StarFarmers of deze technologie een meerwaarde biedt aan het dier en de keten. De pilot wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland en het Europees Landbouwfonds.

Plattelandsontwikkeling (europa.eu)