Waar bent u naar op zoek?

26-10-2020

Vion Boxtel investeert fors in verbeteringen geur

Uitkomsten geuronderzoek Vion Boxtel bekend

Het eind vorig jaar ingestelde geuronderzoek naar de geurhinder rondom Vion Boxtel is bijna afgerond. Onderzoeksbureau Witteveen+Bos heeft onafhankelijk onderzoek gedaan naar de geur die in de omgeving wordt waargenomen. Alle geurbronnen van Vion zijn geïnventariseerd. Op basis hiervan heeft Vion al diverse maatregelen getroffen om geurbronnen aan te pakken. Daarnaast wil Vion investeren in een nieuwe schoorsteen waarop aanvullende geurbronnen kunnen worden aangesloten.

In overleg met de gemeente Boxtel wordt er een vergunningentraject opgestart om de huidige schoorsteen van de luchtwasser extra te verhogen om zodoende de ervaren geurhinder in de omgeving te verminderen. De hoogte van deze investering is geschat op een bedrag van circa 750.000 euro. In het afgelopen jaar heeft Vion al 350.000 euro geïnvesteerd in verbeteringen tegen geuroverlast naar aanleiding van het onderzoek. In totaal verwacht Vion ruim 1,5 miljoen euro te investeren aan het verminderen van geur in Boxtel.

Uitvoerig geuronderzoek
Het doel van het onderzoek was om de geursituatie in beeld te brengen en na te gaan of en hoe er verbeteringen mogelijk zijn. Onderzoeksbureau Witteveen+Bos heeft het onderzoek begeleid. Vandaag hebben zij de bevindingen met de klankbordgroep, bestaande uit omwonenden, besproken op het gemeentehuis in Boxtel, samen met de omgevingsdienst, gemeente Boxtel en Vion. Het onderzoeksrapport wordt vóór 1 december a.s. gepubliceerd. André van Boheemen, onderzoeker bij Witteveen+Bos: ‘‘Dit geuronderzoek is uitvoeriger gedaan dan gebruikelijk. Naast metingen bij de geurbron, zijn er ook veldwaarnemingen uitgevoerd door zogenoemde snuffelploegen, klachten geanalyseerd en omwonenden betrokken. Alle beschikbare technieken zijn toegepast.’’

Investering schoorsteen
Het onderzoek heeft wat vertraging opgelopen door de maatregelen naar aanleiding van het coronavirus. Zo werd het laboratorium tijdelijk gesloten. John de Jonge, Chief Operating Officer van de varkensvleestak binnen Vion: ‘‘Dankzij de informatie van het onderzoek hebben we gerichte maatregelen kunnen doorvoeren. Dit was ook de afspraak met de gemeente Boxtel en de klankbordgroep. De investering die we willen doen in de nieuwe schoorsteen van de luchtwasser dient ter vervanging van de huidige schoorsteen. Het doel is hiermee een vermindering van de geur in de omgeving te bereiken.’’