Waar bent u naar op zoek?

28-03-2019

Vion heeft een sterke basis gelegd ondanks een uitdagende markt

Boxtel, 28 maart 2019 – In 2018 heeft Vion het vierjarige businessplan afgerond om te investeren in de productie footprint en deze te moderniseren in de thuismarkten in Duitsland en Nederland. Dit heeft bijgedragen aan het jaarresultaat voor 2018, waar een sterke operationele kasstroom de nettoschuld verminderde en de solvabiliteitsratio van de onderneming verder verbeterde. De EBITDA viel echter lager uit dan in 2017 vanwege lage prijzen van runderhuiden en hoge varkensprijzen tijdens een uitzonderlijk warme en droge zomer.

Financiële kerngegevens

 • De genormaliseerde EBITDA bedroeg € 60,5 miljoen ten opzichte van € 64,0 miljoen in 2017
 • De nettowinst daalde met € 11,6 miljoen naar € 10,2 miljoen als gevolg van hogere afschrijvingskosten van investeringen in de afgelopen jaren en lagere belastingvoordelen
 • Vrije kasstroom van € 28,8 miljoen, voornamelijk als resultaat van een afname van het operationeel werkkapitaal
 • Solvabiliteitsratio gestegen naar 45,4% (2017: 44,3%)
 • Nettoschuld van € 35,1 miljoen ultimo 2018, wat neerkomt op een afname van € 14,9 miljoen

Operationele kerngegevens

 • Lancering van Good Farming Balance in Duitsland, een vraaggestuurd ketenconcept voor varkensvlees
 • Stijging naar niveau 2 op de wereldwijde Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW)
 • Significante investeringen van € 61,2 miljoen ter verbetering van onze concurrentiepositie, onder andere in onze fabrieken in Leeuwarden en Waldkraiburg.
 • Een geplande investering van € 35 miljoen in Boxtel, waardoor een kortere keten en een duurzame manier van werken op één locatie mogelijk wordt
 • Onverwachte stijging van de varkensprijzen tijdens een warme en droge zomer en lage prijzen van runderhuiden die invloed hadden op het bedrijfsresultaat

Verklaring CEO
Ronald Lotgerink, CEO van Vion: “De initiatieven in onze bedrijfsstrategie om onze productie footprint te moderniseren zullen Vion een sterke competitieve basis bieden voor toekomstige groei. Op 28 februari 2019 hebben we ons nieuwste initiatief bekendgemaakt: een investering van € 35 miljoen in onze productielocatie in Boxtel. Hierdoor is een kortere keten en een duurzame manier van werken op één locatie mogelijk. De initiatieven dragen bij aan ons bedrijfsresultaat, maar compenseren de gevolgen van lage prijzen van runderhuiden en hoge varkensprijzen tijdens een zeer droge zomer niet helemaal. Het is ons echter wel gelukt om onze nettoschuld te verminderen vanwege een goed beheer van het werkkapitaal en minder investeringen en herstructureringskosten in vergelijking met 2017. Om die reden behouden we een solide balans. Door voort te bouwen op deze sterke basis zal Vion in nauwe samenwerking met onze ketenpartijen een nieuw strategisch plan opstellen waarbij de focus ligt op building balanced chains (BBC). Hierdoor verzekeren wij onze leveranciers, onze klanten en onszelf van een duurzame toekomst.

Na de succesvolle introductie van Good Farming Balance, een vraaggestuurde keten, op de Nederlandse markt, heeft de divisie Pork van Vion het concept ook in Duitsland op de markt gebracht. Andere initiatieven die vorig jaar van start zijn gegaan, hebben hun vruchten afgeworpen in 2018. Een voorbeeld hiervan is de sluiting van onze faciliteit in Zeven en productie-investeringen in Emstek (Duitsland) en in de uitbreiding van onze faciliteit in Apeldoorn (NL).

De investeringen in de productielocaties van onze divisie Beef in Leeuwarden en Waldkraiburg zijn in 2018 afgerond. Dit heeft geresulteerd in twee ultramoderne rundvleesproductielocaties die zijn uitgerust volgens de modernste dierenwelzijnscriteria.

Onze divisie Food Service heeft geïnvesteerd in hun productietechnologie, wat heeft geresulteerd in een meer gestroomlijnde en efficiëntere divisie. In onze thuismarkt in Duitsland is de divisie Food Service marktleider op het gebied van schnitzels en gehaktproducten, maar ook op het gebied van fingerfood, burgers en wraps.

Voor Vion is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een essentieel onderdeel van onze dagelijkse werkzaamheden. Samen met onze partners in de keten bouwen we aan een duurzame toekomst. Vion was het eerste bedrijf dat gecertificeerd werd volgens de criteria van de Duitse dierenwelzijnsorganisatie voor melkkoeien. Daarnaast heeft De Groene Weg, het merk voor biologisch vlees van Vion, een EKO-code voor haar varkensvleesketen gelanceerd met de belofte het voedselproductieproces nog duurzamer te maken. In Zuid-Korea heeft Vion de Hamel Business Award gewonnen voor investeringen in duurzaamheid en dierenwelzijn. In 2018 steeg Vion voor het derde achtereenvolgende jaar op de internationale Business Benchmark on Farm Animal Welfare (BBFAW) naar niveau 2. MVO is integraal onderdeel van de bedrijfsstrategie. Over het jaar 2018 zal Vion een afzonderlijk MVO-rapport uitbrengen.

Als we vooruitblikken naar het jaar 2019, zien we dat het bedrijf met een aantal ontwikkelingen te maken krijgt. In Oost-Europa, Zuid-België en China is Afrikaanse varkenspest ontdekt en de nationale autoriteiten van die landen hebben maatregelen getroffen om de risico’s van verspreiding van deze ziekte tegen te gaan. Vion neemt actief deel aan de discussies over voedselveiligheid, vleesconsumptie, dierenwelzijn en volksgezondheid, maar ook aan gesprekken met overheden die zijn gericht op het in evenwicht brengen van de varkens- en rundveestapel, vooral in onze thuismarkten. Daarnaast heeft de handelsoorlog tussen de VS en China mogelijk invloed op de markten en is de uitkomst van de Brexit nog onzeker. In de loop van het jaar start het bedrijf een strategisch initiatief: om samen met boeren, klanten en ketenpartijen te werken aan building balanced chains (BBC) en zo een duurzame groei te realiseren voor de toekomst.

Financiële resultaten en financiële positie

Geconsolideerde kerncijfers

(Bedragen in miljoenen euro’s) 2018 2017
Omzet 4.670 5.070
Genormaliseerde EBITDA uit voortgezette activiteiten 60,5 64,0
Resultaat voor rente en belastingen 16,8 23,5
Nettoresultaat 10,2 21,8
Netto kasstroom uit operationele activiteiten 90,0 39,1
Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten -58,5 -61,5
Nettoschuld 35,1 50,0
Solvabiliteit 45,4% 44,3%
 • In vergelijking met vorig jaar namen de opbrengsten in 2018 met 7,9% af, terwijl de volumes slechts met 2,9% afnamen. Deze omzetdaling werd voornamelijk veroorzaakt door lagere verkoopprijzen, die ruimschoots werden gecompenseerd door lagere inkoopprijzen van grond- en hulpstoffen, wat hogere brutomarges tot gevolg had.
 • De hogere brutomarges werden meer dan tenietgedaan door de gestegen bedrijfskosten, waardoor het resultaat voor rente en belastingen met € 6,7 miljoen afnam.
 • Het genormaliseerde bedrijfsresultaat voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) nam af van € 64,0 miljoen in 2017 tot € 60,5 miljoen in 2018. Ondanks de positieve bijdrage van de investeringen in de afgelopen jaren, die in 2018 hun vruchten begonnen af te werpen, konden de gevolgen van de warme, droge zomer op de resultaten van de divisie Pork en de moeilijke marktomstandigheden in de huidenmarkt voor onze divisie Beef niet volledig worden gecompenseerd door de positieve bijdrage van deze investeringen.
 • De kosten voor afschrijving en amortisatie namen met € 5,4 miljoen toe als gevolg van de investeringen in de footprint en operationele effectiviteit in de afgelopen jaren.
 • Over het jaar 2018 is een belastinglast van € 2,9 miljoen opgenomen, ten opzichte van € 3,8 miljoen belastingbaten in 2017. Dit kwam met name door de realisatie van netto operationele verliezen uit het verleden en wijzigingen in het tarief van de vennootschapsbelasting in Nederland.
 • De operationele kasstroom over het jaar 2018 bedroeg € 90,0 miljoen, als gevolg van een positieve kasstroom uit de operationele activiteiten van € 46,3 miljoen en een verbetering van het werkkapitaal van € 43,7 miljoen. De afname van het werkkapitaal was het gevolg van zowel lagere prijzen als initiatieven om het werkkapitaal te verbeteren.
 • In 2018 werd meer dan € 60 miljoen geïnvesteerd in de verdere optimalisering van de footprint van het bedrijf en de verbetering van de efficiëntie van de verschillende productielocaties.
 • Het bedrijf genereerde een vrije kasstroom van € 29,5 miljoen.
 • De liquide middelen namen in 2018 af van € 20,9 miljoen naar € 6,1 miljoen.
 • Eind 2018 had Vion een totaal aan beschikbare liquiditeit van circa € 184 miljoen, bestaande uit € 6 miljoen aan liquide middelen en € 178 miljoen beschikbaar onder de nieuwe werkkapitaalfaciliteit van € 200 miljoen.
 • In 2019 zal Vion over het jaar 2018 een dividend uitkeren van € 78,17 per uitgegeven aandeel. Dit resulteert in een bedrag van € 4,0 miljoen.

Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 van Vion is beschikbaar op de website.

Klik hier voor het annual report 2018

Vion
Vion Holding N.V. (Vion) is een internationale vleesproducent met productielocaties in Nederland en Duitsland en verkoopondersteunende kantoren in dertien landen. In 2018 realiseerde Vion een omzet van € 4,7 miljard, met 11.900 werknemers (fte’s).

Vion’s enige aandeelhouder, Stichting Administratiekantoor SBT, is een administratiekantoor dat certificaten van aandelen heeft uitgegeven aan NCB-Ontwikkeling, dat optreedt als het beleggingsfonds van ZLTO. ZLTO is een vereniging voor ondernemers die in de landbouwsector werken.