Waar bent u naar op zoek?

eerlijke prijzen pork
23-12-2021

Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt

Boxtel, 23 december 2021 – Vion stelt per 1 januari 2022 het prijsindexgarantie-systeem (PIG) in een herziene vorm weer in werking. Dit prijssysteem werd op 6 april 2020 tijdelijk buiten werking gesteld door volledig ontwrichte nationale en internationale vleesafzetmarkten als gevolg van COVID-19 en Afrikaanse Varkenspest. Ondanks dat deze markten nog steeds in onbalans zijn, komt Vion nu met een vernieuwde opzet.

 

PIG is onderdeel van het vraag gestuurde ketenconcept Good Farming Balance. Vion heeft bij het buiten werking stellen van het PIG systeem aangegeven dit weer in werking te stellen zodra de situatie zich heeft genormaliseerd. Helaas constateert Vion dat op dit moment de nationale en internationale vleesafzetmarkten nog steeds in onbalans zijn. Ondanks deze situatie is er gewerkt aan een oplossing, dat resulteert in een herzien PIG systeem dat op 1 januari 2022 in werking treedt. Tevens keert Vion haar trouwe leveranciers een nabetaling uit in het kader van loyaliteit.

Herzien PIG systeem
In het huidige PIG systeem, waarbij een gemiddelde prijs wordt gegarandeerd die gebaseerd is op een mandje van representatieve internationale noteringen, zijn vier landen (Duitsland, Denemarken, Spanje en België) opgenomen die op dezelfde afzetmarkten actief waren als Vion. Als gevolg van COVID-19 en Afrikaanse Varkenspest is de situatie in met name België en Duitsland substantieel gewijzigd. Dit heeft voor deze landen grote impact op de internationale afzet en structuur van de sector. Denemarken en Spanje acteren op vergelijkbare afzetmarkten als Vion en hier wordt op middellange termijn geen grote verandering in verwacht. Door deze wijzigingen is de huidige samenstelling van het PIG mandje geen juiste afspiegeling meer.

Nieuw mandje
Om te komen tot een nieuwe juiste afspiegeling van noteringen in het PIG mandje zodat het prijssysteem weer in werking kan treden, wordt de samenstelling gewijzigd. In de nieuwe opzet wordt het aandeel internationaal verlaagd naar 70% (was 100%), en wordt nationaal met 20% en een verkoop gerelateerde component met 10% toegevoegd.

Internationaal
Door de sterk veranderende marktomstandigheden en de meer regionale afzet van varkensvlees in Duitsland en België, wordt het aandeel van deze twee landen verlaagd naar respectievelijk 21% en 7%. Het aandeel Spanje (20%) en Denemarken (20%) blijft ongewijzigd.

Nationaal
Om naast internationaal ook nationaal gezien een competitieve varkensprijs te betalen, wordt in het herziene mandje 20% nationaal opgenomen wat vertegenwoordigd wordt door drie Nederlandse slachterijen.

Verkoop gerelateerde component
In het nieuwe PIG mandje geven we invulling aan de doelstelling van Vion bij de introductie van PIG in 2017 tevens een verkoop gerelateerde component op te nemen in het mandje. Dit zorgt voor een betere balans en een directe verbinding met de verkoop. Dit betreft de DG Agri PIG carcass notering, een openbare notering van de karkasprijzen van de EU 27 landen, die voor 10% meeweegt.

John de Jonge, COO Vion Pork: ‘‘Met deze herziening van het PIG systeem heb ik er vertrouwen in dat we de zekerheid bieden aan onze leveranciers dat zij een concurrerende prijs betaald krijgen ten opzichte van een mandje van representatieve nationale en internationale noteringen en de DG Agri PIG carcass notering.’’

Loyaliteitsnabetaling
Sinds het buiten werking treden van het PIG systeem, zijn de leveranciers Vion trouw gebleven binnen het Good Farming Balance concept. Als waardering hiervoor doet Vion over het jaar 2021 een loyaliteitsnabetaling van 0,4 ct/kg incl. BTW.