Waar bent u naar op zoek?

16-12-2020

Vion maakt varkensvleesketens transparant door middel van blockchaintechnologie

Vion is gestart met het aansluiten van de Good Farming Star varkensvleesketen op de ‘digitale snelweg’ door middel van blockchain. De keten wordt zo digitaal verbonden en volledig transparant gemaakt. Hiermee creëert Vion een koploperspositie in de sector.

‘Vion Pork Chain VISION’ is de naam van Vion voor digitale gegevensuitwisseling door middel van blockchaintechnologie en past volledig binnen haar strategie Building Balanced Chains (BBC). Vion werkt samen met varkensveehouders, klanten en andere ketenpartners aan toekomstbestendige en duurzame voedselketens.

John de Jonge, COO Business Unit Vion Pork:
‘‘De thema’s duurzaamheid, transparantie, integriteit, voedselveiligheid en kwaliteit worden steeds belangrijker bij het produceren van vlees. Deze thema’s zijn de basis van onze vraaggestuurde ketens. Om met elkaar een sterke keten te bouwen, is open en transparante gegevensuitwisseling tussen ketenpartners van belang. Door alle partners binnen de Good Farming Star keten digitaal met elkaar te verbinden en data uit te wisselen, verhogen we het rendement van de gehele keten en garanderen we de herkomst en integriteit van ons vlees. Dit creëert vertrouwen. De Good Farming Star keten is de eerste keten in de sector die is aangesloten op blockchain. In de komende jaren volgen ook onze overige ketens.’’

Koen van Bergen, Director Livestock & Supply Chains van Vion Farming:
‘‘Varkenshouders en andere ketenpartners leveren bij de productie van varkensvlees veelal onzichtbare inspanningen. Door middel van blockchaintechnologie maken we dit nu zichtbaar en bewijsbaar. Zo kunnen we de kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid van ons varkensvlees elke dag met trots garanderen. Ook leidt de digitale gegevensuitwisseling tot grote efficiencyvoordelen in de hele keten. Er komt onder andere inzicht in de herkomst van grondstoffen, gezondheid van de dieren, slachtinformatie en logistiek. Deze integrale managementinformatie levert de varkenshouder belangrijke informatie op voor zijn bedrijfsvoering. De varkenshouder kan door middel van de ontwikkelde Vion Rendement Index (VRI) zijn bedrijf vergelijken met collega-varkenshouders. Daarnaast resulteert het in minder administratie doordat alle data via de blockchain in één digitale omgeving beschikbaar is.’’

Veilig data uitwisselen met JoinData
Transparant en veilig digitaal informatie uitwisselen tussen de schakels in de voedselketen is de toekomst. Door middel van JoinData, een coöperatie van bedrijven in de agrarische sector die de veiligheid van data-uitwisseling bevordert, kunnen alle ketenpartners op een veilige manier hun data delen. Via een machtigingenregister is de data van de ondernemer volledig geborgd. De ondernemer bepaalt zelf met wie hij of zij welke gegevens deelt.