Waar bent u naar op zoek?

17-06-2022

Vion zet warmtemaatregelen in met betrekking tot transport en slachterijen bij hoge temperaturen

Het is zomer en dat betekent dat het warm kan zijn. In geval van hoge temperaturen – 27 graden Celsius of meer – worden door Vion de volgende maatregelen genomen wat betreft transport en slachterijen:

  • Er worden minder dieren op de vrachtauto’s geladen (tussen de 10 en 20% minder dieren);
  • Tijdens transport wordt alles gedaan om maximaal te ventileren. Dit is afhankelijk van het ventilatiesysteem van het transportmiddel;
  • Bij onverhoopte wachttijd zijn chauffeurs geïnstrueerd rond te blijven rijden. Om te controleren dat vrachtwagens tegen het protocol stil blijven staan, rijden er mensen van Vion rond om dit te controleren.
  • Er wordt een zeer strakke tijdsplanning toegepast zodat de auto’s allemaal zo vlug mogelijk gelost kunnen worden;
  • Op de locatie in Boxtel worden de vrachtauto’s onder het dak geplaatst om schaduw te bieden, waar grote ventilatoren zorgen voor een goede luchtcirculatie;
  • Tijdens het wachten op de locatie wordt de vloer onder de vrachtwagens gekoeld met water waardoor er minder warmteafgifte is;
  • Tijdens het laden, transport en lossen van de dieren is er extra aandacht voor en controle op dierwelzijn.

Deze maatregelen worden genomen om dierenwelzijn tijdens veetransport – in verband met de warmte – te borgen.