Waar bent u naar op zoek?

Dierenwelzijn
22-05-2023

Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen

In geval van hoge temperaturen – 27 graden Celsius of meer – neemt Vion de volgende maatregelen voor transport en slachterijen:

  • Er worden minder dieren op de vrachtauto’s geladen (tussen de 10 en 20% minder dieren).
  • Tijdens transport wordt alles gedaan om maximaal te ventileren. Dit is afhankelijk van het ventilatiesysteem van het transportmiddel.
  • Bij onverhoopte wachttijd zijn chauffeurs geïnstrueerd rond te blijven rijden. Om te controleren dat vrachtwagens tegen het protocol stil blijven staan, rijden er mensen van Vion rond om dit te controleren.
  • Er wordt een zeer strakke tijdsplanning toegepast zodat de vrachtwagens zo vlug mogelijk gelost kunnen worden.
  • Op de locatie in Boxtel worden de vrachtwagens onder het dak geplaatst om schaduw te bieden, waar grote ventilatoren zorgen voor een goede luchtcirculatie.
  • Tijdens het wachten op de locatie wordt de vloer onder de vrachtwagens gekoeld met water waardoor er minder warmteafgifte is.
  • Tijdens het laden, transport en lossen van de dieren is er extra aandacht voor en controle op dierenwelzijn.
  • Bij temperaturen boven 35°C, mag er geen veetransport plaatsvinden. Dit geldt voor de hele sector in Nederland.

Deze maatregelen worden genomen om dierenwelzijn tijdens veetransport – in verband met de warmte – te borgen.