Waar bent u naar op zoek?

04-12-2023

Vion’s vraaggestuurde ketenconcept Good Farming Balance ontwikkelt zich verder

Vion is sterk in het bouwen van vraaggestuurde ketens om boeren een toekomst te geven en veilig, gezond en lekker voedsel te produceren voor de consument. Samenwerking in de keten van boer tot bord en balanceren van vraag en aanbod zijn hierin van dagelijks belang. Vion kent een aantal succesvolle vraaggestuurde ketens, die in samenwerking met retailers en/of varkenshouders zijn ontwikkeld zoals Good Farming Star en Good Farming Balance. Verdere stappen in de ontwikkeling van vraaggestuurde ketens blijft Vion’s speerpunt voor een toekomstbestendige sector.

Al sinds Vion in 2010 Good Farming Star introduceerde, loopt het bedrijf voorop in het bouwen van vraaggestuurde ketens. In 2017 introduceerde Vion met succes een nieuwe vraaggestuurde aanpak voor de internationale afzetmarkten voor varkensvlees: Good Farming Balance. Ongeveer 75% van de leveranciers van Vion levert binnen dit vraaggestuurde concept. Hierbij hecht Vion veel waarde aan duurzame relaties, zekerheid en stabiliteit. Zowel vanuit het perspectief van de varkenshouder als vanuit Vion.

Differentiatie met focus op duurzaamheid en dierenwelzijn
Een volgende stap in de verdere ontwikkeling van Good Farming Balance, is het differentiëren in marktsegmenten en het bouwen van vraaggestuurde deelketens met de focus op duurzaamheid en dierenwelzijn. Vion heeft reeds, en ontwikkelt op dit moment, binnen Good Farming Balance een aantal deelconcepten waar duurzaamheid en dierenwelzijn centraal staan, zoals Robusto, World en de pilot Good Farming sustainability.

De pilot Good Farming sustainability heeft Vion samen met een klankbordgroep van onder andere Good Farming Balance-varkenshouders dit jaar nader uitgewerkt. Hierin zijn doelstellingen ten aanzien van CO2-reductie op het bedrijf geformuleerd. Gekoppeld aan de prestaties, ontvangt de varkenshouder een duurzaamheidsstimulans van Vion. De eerste varkenshouders zijn nu aangesloten in dit deelconcept. Op deze manier draagt iedereen in de keten bij aan verdere verduurzaming van de varkensvleesketen.

Aanpassing overeenkomst
De basis voor de Good Farming Balance overeenkomst die Vion met haar leveranciers heeft, is gelegd in 2017 bij de introductie van dit vraaggestuurde ketenconcept. Naar de mening van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) wordt er onvoldoende rekening gehouden met de in november 2021 geïntroduceerde Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Na overleg met de ACM, heeft Vion vrijwillig aangeboden de huidige overeenkomst op enkele onderdelen aan te passen. De ACM is van plan een besluit te nemen waarmee deze aanpassingen akkoord worden verklaard. Ook met het oog op de verdere ontwikkeling van het Good Farming Balance concept, heeft Vion gewerkt aan een aangepaste overeenkomst. Deze overeenkomst voldoet aan de nieuwe wet- en regelgeving en sluit aan bij de huidige marktsituatie. Vion zal haar leveranciers hierover begin 2024 persoonlijk informeren.