Waar bent u naar op zoek?

03-03-2023

Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg

Tijdens zijn bezoek aan de Vion productielocatie in Perleberg nam de Brandenburgse minister van Landbouw, Axel Vogel, een kijkje in het grootste regionale slachthuis van Brandenburg. Het bezoek stond in het teken van regionaliteit in de binnenlandse vleesvoorziening, duurzaamheid en dierenwelzijn én de betrokkenheid van Vion bij de deelstaat Brandenburg en haar varkenshouders.

Perleberg/Potsdam, 3 maart 2023: Tijdens zijn bezoek aan de Vion productielocatie in Perleberg nam de Brandenburgse minister van Landbouw, Axel Vogel, een kijkje in het grootste regionale slachthuis van Brandenburg. Het bezoek stond in het teken van regionaliteit in de binnenlandse vleesvoorziening, duurzaamheid en dierenwelzijn én de betrokkenheid van Vion bij de deelstaat Brandenburg en haar varkenshouders.

Vergezeld door de ambtenaar voor dierenwelzijn van de deelstaatregering, dr. Anne Zinke, kwam de minister onder meer te weten dat Vion betrokken is bij een onderzoeksproject van de federale overheid. In het kader van een gezamenlijk project onderzoeken wetenschappers van het Friedrich Loeffler Instituut en de Universiteit van Göttingen het gebruik van alternatieve gasmengsels voor koolzuurverdoving bij slachtvarkens en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het toezicht om het dierenwelzijn te waarborgen.

De minister sprak zijn waardering uit voor de recente investeringen van meer dan 6 miljoen euro die Vion heeft gedaan in de productielocatie in Perleberg met betrekking tot de mogelijke energiebesparingen. De vestiging gebruikt nu CO2 als secundair koelmiddel in haar ultramoderne koelsystemen en kan zo ongeveer 90% van de ammoniakvervuiling van conventionele koelsystemen vermijden en de daarvoor benodigde energie met 40% verminderen.

Tegelijkertijd spelen de nieuwe koel- en sorteerinstallaties ook een beslissende rol in de ontwikkeling van vraaggerichte regionale programma’s voor de detailhandel door Vion. Zo staat het enige overgebleven grotere slachthuis in de deelstaat Brandenburg nu al garant voor korte transportafstanden voor de dieren, zowel voor de conventionele als voor de biologische landbouw. Met de extra koel- en sorteercapaciteit kan de fabriek in Perleberg nu volledig tegemoetkomen aan de speciale eisen van de klanten, zoals regionaliteit, programmavarkens, biologisch varkensvlees etc.

De deelname van de Vion productielocatie in Perleberg aan “pro agro”, het netwerkinitiatief voor de afzet van regionale producten uit Brandenburg en de hoofdstedelijke regio Berlijn, moet ook tegen deze achtergrond worden gezien, benadrukte Ringo Beinroth, bedrijfsleider van Vion in Perleberg. “Regionale producten zijn meer dan alleen de beste kwaliteit en smaak, ze zorgen voor werkgelegenheid, de welvaart van de regio en leveren een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het klimaat door de directe, korte afstand tot afnemers en consumenten”, aldus Axel Vogel, minister van Landbouw. Het ministerie van Landbouw werkt momenteel aan een leidraad ter bevordering van projecten voor de oprichting en uitbreiding van regionale waardeketens. Het moet dit jaar in werking treden en bijna 16 miljoen euro dekken tot 2027.