Waar bent u naar op zoek?

19-01-2021

Albert Heijn verduurzaamt varkensvleesassortiment i.s.m. Vion en varkenshouders

Beter voor Varken, Natuur en Boer

Albert Heijn gaat de productieketen van varkensvlees verder verduurzamen en transparant maken. Samen met varkenshouders en vleesverwerker Vion start de supermarktketen een meerjarenprogramma; ‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’. De exclusieve samenwerking met een vaste groep van 100 Nederlandse varkenshouders is een versterking van Albert Heijns varkensvleesketen die al sinds 2011 voldoet aan 1 ster Beter Leven keurmerk.

Net zoals het inmiddels erkende ‘Beter voor Koe, Natuur en Boer’-programma in de zuivelketen ontwikkelt Albert Heijn nu ook met varkenshouders een programma, te weten ‘Beter voor Varken, Natuur en Boer’ en een ‘Beter voor’-programma samen met groente- en fruittelers. Marit van Egmond, CEO Albert Heijn: “Bij Albert Heijn werken we voor ons vers assortiment – van appels tot spruiten, van zuivel tot varkensvlees – al jaren samen met strategische partners, telers en boeren. We kennen onze telers en boeren dan ook al vaak van generatie op generatie en we werken samen met hen via programma’s aan ons assortiment en aan de toekomst. We kopen onze producten al jaren zo dichtbij als mogelijk in en zo ver als noodzakelijk. Dat betekent dat het merendeel van ons assortiment uit Nederland komt. We leggen de lat hoog als het gaat om versheid, kwaliteit en duurzaamheid. Voor de extra inspanning die daarvoor nodig is, betalen wij de boeren en telers extra. Dat biedt hen zekerheid en continuïteit zodat ze kunnen investeren in hun bedrijven en zo verdient iedereen in de keten een eerlijke boterham, nu en in de toekomst. In navolging van de succesvolle samenwerking in de zuivelketen zetten wij nu eenzelfde stap in de varkensvleesketen en in onze groente- en fruitketen. Beter voor onze ketens én voor onze klanten.”

De verdere verduurzaming van de varkensvleesketen focust op drie pijlers: varken, natuur en boer.

Varken
De varkenshouders – waar Albert Heijn al jaren mee samenwerkt – werken iedere dag met zorg en aandacht voor de dieren. Albert Heijn is trots op deze vakmannen en -vrouwen. 97% van het Albert Heijn eigen merk verse varkensvlees komt uit Nederland en heeft minimaal 1 ster Beter Leven keurmerk. In het programma krijgen de varkens meer speel- en afleidingsmateriaal en meten de varkenshouders voortdurend de omstandigheden in de stallen om te zorgen voor een gezond stalklimaat voor de dieren. Ook zijn onderzoeksprojecten op het gebied van dierenwelzijn onderdeel van het nieuwe programma.

Natuur
Albert Heijn wil de klimaatimpact van varkensvleesproducten jaarlijks verminderen. De komende 5 jaar wil Albert Heijn 18,5% reductie op de CO2-uitstoot realiseren. Verder maken alle boerderijen gebruik van groene stroom en is er aandacht voor bevordering van biodiversiteit op het erf. Voor het veevoer worden zo veel mogelijk reststromen uit de voedingsmiddelenproductie zoals tarwegries en broodresten gebruikt. De palmolie en soja in het veevoer zijn verantwoord geproduceerd.

Boer
Voor de varkenshouders die meedoen aan het programma wordt een eigen lange termijn prijssysteem ontwikkeld. Dit betekent meer continuïteit, zekerheid en een gezond verdienmodel voor varkenshouders. Het Beter voor ‘Varken, Natuur en Boer’-programma wordt samen met boeren ontwikkeld en zorgt middels technieken als blockchain en dna traceability voor transparantie tot aan de bron.

Jaap Kreuger, varkenshouder en deelnemer aan het programma: “Met deze samenwerking versterken we de directe verbinding met de consument in Nederland. We zijn blij met dit programma. Het is ambitieus, heeft een lange termijn agenda en biedt ons perspectief.’’

Ronald Lotgerink, CEO van Vion, is trots op deze samenwerking: ‘’We zetten ons maximaal in om vanuit een intensieve samenwerking met Albert Heijn en de varkenshouders de Albert Heijn varkensvleesketen verder te ontwikkelen en verduurzamen. Dit sluit ook volledig aan bij onze aanpak: het gezamenlijk ontwikkelen van toekomstbestendige, korte en vraaggestuurde ketens.’’

 

Bron: https://nieuws.ah.nl/albert-heijn-versterkt-samenwerking-met-nederlandse-varkenshouders-en-groente–en-fruittelers/