Vion Scherpenzeel B.V.

Bij Vion Scher­pen­ze­el wor­den hoof­dzake­li­jk de mid­dels (het mid­den­stuk) van var­kens ver­werkt. De pro­duc­ten die ge­maakt wor­den, zijn on­der an­de­re ba­con, rib­ben – met en zon­der been -, bui­ken, buik­ran­den, trim­mings, zwo­erd, trimspek, spare­ribs en var­kens­haas­jes. Dit al­les zo­wel ges­li­ced als in ge­he­le de­len in bulk­ver­pak­king. Naast de Eu­ro­pe­se lan­den zijn de be­lan­gri­jks­te ex­port­lan­den Ja­pan, Chi­na, Zuid-Ko­rea, USA, Ca­na­da en Aus­tra­lië.

Op deze pa­gi­na vindt u meer in­for­ma­tie over de pro­duc­tie­lo­ca­tie, au­dit­rap­por­ten, rap­por­ten over pro­ces- en pro­duct op­mer­kin­gen (ge­bun­deld per kwartaal) en cer­ti­fi­ca­ten.

Certificaten

2023
IKB 01-09-2023
BLK 01-09-2023
QS 01-09-2023
BRC 22-01-2023
2022
Bio Skal 31-12-2022
BRC 22-01-2022
2020
Bio Skal 31-12-2020

Auditrapporten

2023
BRC 22-01-2023
2021
Skal 17-08-2021
2019
BRC 31-10-2019
Skal 26-02-2019
2018
Skal 26-01-2018
BRC 24-10-2018
2017
BRC 25-10-2017
2016
Skal 22-12-2016
BRC 19-10-2016
2015
NVWA 27-10-2015
Skal 18-09-2015
BRC 14-10-2015
2014
NVWA 10-10-2014
NVWA 16-12-2014
Skal 12-08-2014
BRC 29-10-2014

Proces- en productopmerkingen

2022
Q2
2021
Q4
Q1
2020
Q3
2019
Q4
Q2
2017
Q3
Q2
2016
Q3
2015
Q1
2014
Q4
Q3