Waar bent u naar op zoek?

Langere staartenproject: ‘Praktijkkennis helpt de hele keten vooruit’

 

Het afgelopen jaar zijn er binnen Vion mooie stappen gezet in het Langere staartenproject. Doel is om in 2030 varkens met krulstaarten te houden. Alwin Koobs, bedrijfsleider bij Schothorst Feed Research, stelt dat de samenwerking tussen varkenshouders, Vion en andere ketenpartijen essentieel is. “Er is zoveel kennis in de keten. Door van elkaar te leren, halen we de beste resultaten.”

Routekaarten als keuzehulp
2023 was het jaar van de bewustwording. CoViVa, de Coalitie Vitale Varkenshouderij, startte daarvoor een langdurige campagne. “Een belangrijke focus bij het project was het in kaart brengen van potentiële risicofactoren die tot staartbijten kunnen leiden”, zegt Daan Mulders, kwaliteitsmanager bij Vion. Alle varkenshouders ontvingen medio april  routekaarten als keuzehulp op weg naar vitale varkens met een krulstaart. De routekaarten helpen varkenshouders om samen met hun adviseurs en personeel te bepalen hoe ze het houden van varkens met langere staarten stapsgewijs en verantwoord in kunnen passen in de bedrijfsvoering. Door varkenshouders te activeren en hen de juiste handvatten te bieden, zoals de welzijnscheck voor het lokaliseren van die risicofactoren, faciliteert Vion hen in het zetten van verantwoorde stappen richting langere staarten.

Meten van staarten
“Vanaf eind 2022 zijn we begonnen met het rapporteren van de gemiddelde staartlengte die varkenshouders weten te bereiken”, zegt Daan. De staartlengtes meten we  in onze  met behulp van een slimme camera. In de kwartaalrapportages zien we dat de genomen maatregelen daadwerkelijk leiden tot tastbare resultaten. Bij elk onderzoek worden nieuwe praktijkdata verzameld. En dat betaalt zich uit, volgens Alwin. Alwin begeleidt varkenshouders stapsgewijs naar het houden van varkens met lange staarten. Lees daarover hier meer.

Praktijk de beste leerschool
Alwin volgde de cursus tot welzijnsspecialist. “Het begint bij voeding, ventilatie en diergezondheid. Heb je die factoren op peil, dan ben je al een eind op weg. We zijn nu druk met het verder verfijnen van de omstandigheden in de stal, zodat de varkens zich nog meer op hun gemak voelen. Daarvoor voeren we onderzoeken uit met voer, luchttoevoer en -afvoer en isolatie. Stap voor stap lukt het ons om varkens met steeds langere staarten te houden. Belangrijk is dat je iedereen, ook de mensen in de stal, meeneemt in de stappen.”

Communicatie
“Een van de belangrijkste leerpunten is dat het streven naar langere staarten een grondige aanpak vereist”, benadrukt Daan. “Het vraagt om een andere manier van kijken. Niet alleen door standaardcontroles uit te voeren, maar ook door te evalueren hoe het varken zich voelt. Hangende staarten zijn bijvoorbeeld een signaal dat een varken zich niet goed voelt.” Daan onderstreept het belang van goede communicatie tussen zeugenhouders en vleesvarkenshouders, evenals de betrokkenheid van de begeleidende dierenarts. “Een vleesvarkenshouder moet passende maatregelen kunnen nemen om biggen met een iets langere staart op de juiste manier te verwelkomen. Een goede onderlinge afstemming is hierin belangrijk.”

Maart roert zijn krulstaart
De Nederlandse varkenshouderij heeft de ambitie uitgesproken om in 2030 de staartcoupeerder niet meer te gebruiken. De webinars die CoViVa organiseerde, vormden een nuttig hulpmiddel en zijn nog terug te kijken. “Hierin zijn belangrijke onderwerpen aan de hand van praktische voorbeelden behandeld”, zegt Daan. CoViVa heeft vanaf 2024 de maand maart uitgeroepen tot Maand van de Staart. Een maand met feliciStaarten, kennisdeling, updates van onderzoek en praktische tips. Alwin: “Ik geloof dat we samen 100% varkens met krulstaarten kunnen halen. Op naar maart 2025!”

 

Ook interessant om te lezen

‘Van wereldmarkt naar Europese afzet’
Nieuw vraaggestuurd deelconcept: Good Farming Balance-World
Voormalig Joegoslavië, een kansrijke afzetmarkt