Waar bent u naar op zoek?

Nieuw vraaggestuurd deelconcept: Good Farming Balance-World

 

Vion introduceert een nieuw deelconcept binnen Good Farming Balance: World. Dit concept is ontwikkeld in samenwerking met Nederlandse varkenshouders die hun vlees gaan leveren aan klanten van Vion in Californië. Vanaf dit jaar geldt in Californië namelijk de nieuwe dierenwelzijnswet ‘Proposition 12’ en worden er strengere eisen gesteld aan de leef- en bewegingsruimte voor varkens. Een groep varkensbedrijven die al binnen Vion’s Good Farming Balance leveren, voldoen aan deze eisen.

Geslaagde audit
In de Verenigde Staten is de beschikbaarheid van varkensvlees dat past binnen Proposition 12 beperkt. Daarmee kan Californië niet zelf aan de vraag voldoen. In Europa liggen de huisvestingseisen voor varkens hoger en daarom importeert Californië varkensvlees uit Europese landen. De afgelopen periode is een groep Good Farming Balance-bedrijven officieel goedgekeurd door twee Amerikaanse auditoren. Het eerste varkensvlees van deze gecertificeerde varkensbedrijven is nu geleverd aan Californië.

Vion’s focus op toekomstbestendige sector
Met Good Farming Balance zet Vion in op vraaggestuurde ketens om varkenshouders meer stabiliteit en zekerheid te geven en veilig, gezond en lekker voedsel te produceren voor de consument. Samenwerking in de keten van boer tot bord en balanceren van vraag en aanbod zijn hierin van dagelijks belang. Naast het deelconcept World, kent Vion ook de succesvolle vraaggestuurde ketens Good Farming Star en Robusto.

Naar verwachting gaat Proposition 12 binnenkort ook een rol spelen in andere staten in de Verenigde Staten. Vion houdt de ontwikkelingen hiervan in de gaten.

 

Ook interessant om te lezen

‘Van wereldmarkt naar Europese afzet’
Voormalig Joegoslavië, een kansrijke afzetmarkt
Langere staartenproject: ‘Praktijkkennis helpt de hele keten vooruit’