Waar bent u naar op zoek?

consumentenonderzoek
29-11-2022

Besparen bij de aankoop van vlees: wens en werkelijkheid

Een speciale editie van de Vion Consumer Monitor (VCM) over het onderwerp inflatie maakt het duidelijk: ruim 30 procent kan zich de gebruikelijke vleesconsumptie niet meer veroorloven. De vergelijking met het jaarlijkse consumentenonderzoek in het voorjaar leert ook dat regionaliteit en dierenwelzijn nog steeds belangrijk zijn, maar er wordt niet meer extra voor betaald.

De stijgende kosten van levensonderhoud en de onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen hebben invloed op het koopgedrag van Duitsers – momenteel verwacht 44 procent van de mensen dat hun financiële situatie in de toekomst verder zal verslechteren. In een representatieve speciale enquête van Vion Food Group, uitgevoerd door GfK, werd onderzocht in hoeverre aanhoudende inflatie met name van invloed is op de houding ten opzichte van de aankoop van vlees. Uit de resultaten blijkt: 31 procent van de Duitsers kan de gebruikelijke vleesconsumptie niet meer betalen. Tegelijkertijd ziet de meerderheid vlees nog steeds als een onmisbaar onderdeel van de voeding.

Trend naar minder en goedkoper vlees
Uit de marktgegevens van GfK blijkt dat de verkoopvolumes van vlees gestaag afnemen – een ontwikkeling die volgens de VCM over de inflatie duidelijk gekoppeld is aan de prijs. Bijna een kwart van de ondervraagden kiest door de gestegen prijzen ook andere vleesproducten zoals gehakt en andere vleessoorten zoals varkensvlees en gevogelte. “Hier is een duidelijke breuk te zien met de coronajaren 2020 en 2021, waarin premium producten de voorkeur kregen op het bord van Duitse huishoudens. Het verband tussen kwaliteit en prijs zit echter stevig verankerd in de hoofden van de mensen: ruim 70 procent van de huishoudens zou wel eens meer geld uitgeven voor een bijzonder goed stuk vlees.

 

Er is een wens naar dierenwelzijn, transparantie, regionaliteit en duurzaamheid – maar koopkracht ontbreekt
“Hier is duidelijk sprake van een belangenconflict. De Duitsers zijn nog steeds voorstander van de megatrends bij de aankoop van vlees. Momenteel overtreft de prijs echter de andere argumenten en heeft duidelijk voorrang bij de aankoopbeslissing. Al met al is sparen aan de orde van de dag in de hoop de stijgende kosten van levensonderhoud op de een of andere manier het hoofd te kunnen bieden”, zegt Wilhelm Habres, Director Sales Trade & Marketing Beef bij Vion, die al jaren verantwoordelijk is voor de Consumer Monitor (VCM) van het bedrijf. De emotionele rangschikking van de megatrends is nog steeds ongewijzigd. Bij vrije keuze geeft 75 procent de voorkeur aan vlees van regionale herkomst en 65 procent geeft de voorkeur aan vlees uit dierenwelzijnsprogramma’s. Wel neemt de bereidheid af om er meer geld aan uit te geven. Bij de keuze tussen een lagere prijs en de kwaliteitscriteria spreken de resultaten een nog duidelijkere taal: als het om regionale herkomst gaat, geeft 39 procent voorrang aan prijs en zelfs 44 procent als het gaat om biologische kwaliteit.

Over Vion Consumer Monitor
Sinds 2007 heeft Vion, in samenwerking met GfK, ongeveer 4.000 huishoudens ondervraagd in het GfK Consumer Panel en de resultaten gekruist met de daadwerkelijke aankoopgegevens om de meest nauwkeurige en representatieve informatie over de actuele en relevante onderwerpen te verkrijgen. Het langetermijnonderzoek levert ook boeiende gegevens op over actuele ontwikkelingen en trends. In maart 2022 vond het jaarlijkse consumentenonderzoek plaats, in september 2022 het bijzondere consumentenonderzoek met ruim 2.000 huishoudens in het GfK Consumer Panel over het onderwerp inflatie. Het GfK Consumer Panel is representatief voor alle huishoudens in Duitsland met leden van het huishouden van 18 jaar en ouder, registreert continu en elektronisch aankopen voor privégebruik.