Waar bent u naar op zoek?

25-05-2020

Vion: oproep tot herhaald preventief testen alle medewerkers

Vion neemt aanvullende maatregelen om Corona-besmetting in te dammen

Vion Food Group neemt onmiddellijk aanvullende maatregelen om Corona-besmetting binnen haar bedrijven in te dammen. Daarnaast roept Vion de GGD GHOR en het Veiligheidsberaad op om alle medewerkers van haar vleesbedrijven preventief meermalig te testen op Corona. Zo kan de vleesvoorziening van ons land blijvend worden voortgezet. Vion stelt alle beschikbare data van de naleving en toezicht op de eigen Corona-protocollen ter beschikking.

Wij zullen nadrukkelijk alle tot nu toe genomen maatregelen onder de loep nemen en verbeteringen doorvoeren daar waar mogelijk. In nauw overleg met de GGD. Zelf implementeren wij de volgende aanvullende maatregelen:

  • Risicoanalyse: we wachten op uitgebreide Groenlo GGD uitslagen om met spoed een aanvullende risicoanalyse uit te voeren wat mogelijk tot verdere aanscherping kan leiden.
  • Werkplek: we gaan onze werktijden nog verder verlengen om de kans op onderling contact tussen groepen medewerkers verder te verkleinen. Dat is al eerder ingeregeld, maar dat doen we nu nog ruimer.
  • Vervoer: we herzien deze regels, waarbij bijv. ruimere bussen beschikbaar worden gesteld waar mogelijk problemen zouden zijn om zich aan de aantallen te houden.
  • Thuissituatie: een speciaal team van Vion gaat een analyse maken van de woonomstandigheden van een deel van onze medewerkers. Met name met het oog op de gezamenlijke leefruimtes. Waar wij problemen waarnemen zullen wij de betreffende medewerkers in bescherming nemen en thuis in quarantaine laten gaan en vervolgens voor vervangende woonruimte zorgen. Hier verwachten wij dat een belangrijke bijdrage aan het indammen van besmetting mogelijk is.
  • Persoonlijke hygiëne: wij zullen op specifieke werkplekken waar collega’s dichter bij elkaar in de buurt komen, waar nodig aanvullend mondkapjes verplicht stellen.

Het doel is om maatregelen te nemen die veilig en goed zijn voor onze medewerkers. En die het mogelijk maken om de vleesvoorziening voor Nederland door te laten gaan en er geen lege schappen ontstaan. En tot slot: tegelijkertijd zullen wij ons keihard inspannen om ook die laatste medewerkers van de vestiging in Groenlo te vinden en te laten reageren op verzoeken van de GGD.

Niets te verbergen
Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group: “Wij hebben niets te verbergen. Wij dragen bij aan de voedselvoorziening van Nederland. Onze sector is door het kabinet als ‘cruciale sector’ gevraagd om door te blijven werken tijdens de Corona-crisis. Onze mensen zetten zich daar dagelijks volledig voor in en houden zich aan de voorschriften van de autoriteiten zoals RIVM, GGD en NVWA. Inspecties bevestigen dat wij voldoen aan die vereiste maatregelen. Naleving en toezicht op onze Corona-protocollen in al onze bedrijven laten dat ook zien. Die zullen wij openbaar maken . Desondanks wordt een flink deel van onze mensen besmet – zonder dat zij gezondheidsklachten hebben. En niemand weet waarom. Toch hebben wij besloten om aanvullende maatregelen te nemen terwijl het onderzoek loopt.”

Meermalig testen
“Wij roepen GGD en NVWA op om na deze ervaring in Groenlo, alle medewerkers van onze vleesbedrijven en ook die in de rest van de sector  in Nederland preventief te testen op Corona. Niet eenmalig, maar meerdere keren, zodat we beter kunnen vaststellen wie besmet is en wie niet; hoe het virus zich ontwikkelt; direct mensen die besmet zijn in thuisquarantaine te kunnen laten gaan; en om te volgen of de maatregelen voldoende effect hebben. Daarbij is het wel van belang dat als we grote groepen gezonde mensen gaan monitoren, we eerst met elkaar afspraken dienen te maken hoe we met de uitkomsten van onderzoek omgaan. Wat ons betreft past het daarbij om gezonde mensen aan het werk te houden, in het belang van de vleesvoorziening van ons land. Er zijn behalve in Groenlo in Nederland nog geen grote groepen mensen zonder klachten gemonitord. We kunnen dit juist in deze sector oppakken, maar dan ook zorgvuldig met de resultaten van een dergelijk onderzoek omgaan.” aldus Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group.

Samen aan tafel
Ronald Lotgerink, CEO Vion Food Group, vervolgt: “Wij zijn net zo verrast als ieder ander. Wij vinden het ongewenst wanneer medewerkers onvoldoende bereikbaar zijn of niet reageren. En wij zullen er ook alles aan doen om deze medewerkers te bereiken en hierop aan te spreken. In deze Corona-crisis past gezamenlijk optrekken. Samen aan tafel dus. Centrale en lokale overheden mogen erop vertrouwen dat wij alles doen wat in ons vermogen ligt, dat het beste is voor onze medewerkers, voor hun omgeving en voor de vleesvoorziening in Nederland. Daarop zijn we heel goed aan te spreken. We spelen in hetzelfde team. In overleg kunnen we veel meer over het virus leren, ons snel aanpassen en zo goed mogelijk doorvoeren.”

Vion
Vion Holding N.V. is een internationaal foodbedrijf met productielocaties in Nederland en Duitsland en verkoopondersteunende kantoren in dertien landen wereldwijd. In 2019 behaalde Vion met 12.000 werknemers een omzet van € 5,1 miljard.