What are you looking for?

Vion portal

De nieuwe Vion Portal

Hier komt binnenkort de login naar het vernieuwde FarmingNet

Leveranciers van Vion Farming maken sinds 2005 gebruik van het platform FarmingNet, waar zij hun vleesvarkens opgeven en waarin vervolgens slacht- en gezondheidsgegevens worden teruggekoppeld. Vanaf eind september 2022 start Vion met een aantal wijzigingen in FarmingNet. Vanaf dan wordt het nieuwe Vion Portal geïntroduceerd voor vleesvarkenshouders, vermeerderaars en ketenpartijen zoals handelaren en voerfirma’s. Binnen deze compleet vernieuwde portal komt een nieuwe versie van FarmingNet dat het huidige, verouderde FarmingNet zal vervangen. Eén ding verandert niet: ook het nieuwe systeem zal FarmingNet blijven heten.

Sneller en gebruiksvriendelijker

FarmingNet blijft, zoals de huidige leveranciers gewend zijn, een online informatiesysteem waar leveranciers varkens kunnen opgeven en waardevolle informatie terugontvangen. Door gebruik van de nieuwste technieken en eisen, is de nieuwe omgeving sneller en gebruiksvriendelijker voor PC, tablet en smartphone. Zo wil Vion de terugkoppeling van bestaande informatie verrijken met nieuwe informatie om de verbetercyclus op de bedrijven naar een hoger niveau tillen. Naast het opgeven van slachtzeugen en -biggen, komt er in het nieuwe portal ook een directe toegangsbutton tot de VISION-blockchain. Als laatste grote verandering wordt het nieuwe FarmingNet een beter communicatiemedium vanuit Vion naar de leveranciers. Op de landingspagina blijven, zoals nu ook, algemene nieuwsberichten staan, maar dan in een nieuw jasje. Hier zal straks ook specifieke informatie op ketenniveau gedeeld worden.

Planning

De lancering van het nieuwe platform zal vanaf eind september 2022 plaatsvinden. Vanaf dat moment verwijst deze pagina naar de login van het vernieuwde FarmingNet. Hierbij wordt gestart met de module ‘trade’ voor biggen. In januari 2023 zal de module ‘slacht’ in werking gezet worden, die voor vleesvarkens, slachtzeugen en slachtbiggen gebruikt kan worden. Vanaf dat moment zullen alle functionaliteiten in werking zijn.