Onze reactie op COVID-19

Het coronavirus heeft wereldwijd een grote impact op de samenleving. Vion is als producent van levensmiddelen door de overheid aangemerkt als cruciaal bedrijf. Wij nemen onze verantwoordelijkheid om ook in tijden van crisis veilig, gezond en smakelijk voedsel beschikbaar te maken voor iedereen.

Onze reactie op de COVID-19 pandemie gaat verder dan dat. Sinds maart 2020, toen COVID-19 officieel tot pandemie werd uitgeroepen, ondersteunen wij de maatschappij in de vorm van verschillende initiatieven. Lees hierover meer op deze pagina.

Bieden van een veilige en gezonde werkomgeving voor onze medewerkers

 • Naast onze reguliere strenge hygiënemaatregelen hebben we nieuwe inzichten om het virus te beheersen, zoals op het gebied van hygiëne en luchtbeheersing, steeds direct doorvertaald naar de werkvloer.
 • De uitvoering van een strenge gezondheidscontrole bij het binnengaan van onze productielocaties.
 • Preventief testen van onze productiemedewerkers.
 • Kantoorpersoneel motiveren om indien mogelijk thuis te werken.
 • Alle vormen van reizen beperken.
 • Het bieden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers en handdesinfectie.

Ondersteuning bij ziekte in de thuissituatie

 • Bieden van zekerheid aan ons eigen productiepersoneel door salaris door te betalen wanneer zij door quarantaine of bij een positieve test thuis moeten blijven.
 • Uitdelen van voedselpakketten aan collega’s in quarantaine.
 • Personeel in Nederland en hun huisgenoten toestaan om de testlocaties op verschillende productielocaties van Vion te gebruiken.

Helpen bij plaatselijke hulpacties

 • Doneren van beschermende hulpmaterialen aan de zorg.
 • Sponsoring van vleesproducten voor zorgpersoneel.

Waarborgen van de kwaliteit van huisvesting personeel Vion

 • Een belangrijk thema voor Vion waar in de coronaperiode extra aandacht naar uitging, is de kwaliteit van de huisvesting van ons personeel. Vion heeft een taskforce opgezet die steekproefsgewijs de huisvesting van Vion-medewerkers inspecteerde en daar waar nodig maatregelen nam om zo een veilige en gezonde thuisomgeving te waarborgen.

Steun bieden aan ketenpartners

 • Wij vinden het belangrijk om onze afnemers in deze moeilijke tijden extra te steunen. Onze merken SALOMON FoodWorld en FVZ Convenience hebben de krachten gebundeld om horecaondernemers in tijden van crisis te ondersteunen. Zij hebben het ‘Future Initiative for Gastronomy’ gelanceerd voor het delen van oplossingen, kennis en concrete acties met horecaondernemers om financiële problemen als gevolg van de lockdowns te overbruggen.
 • Ook gedurende de coronacrisis gaan wij door met het opzetten van betrouwbare ketens, samen met onze leveranciers. Omdat de pilot-bijeenkomsten voor deze projecten nu online plaatsvinden, heeft Vion de deelnemers van de benodigde apparatuur voorzien (bijv. laptops en camera’s) en technische ondersteuning geboden om te kunnen blijven deelnemen.

Heeft u vragen? Bekijk dan hier de veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot onze reactie op COVID-19.

Wat doet Vion om de verspreiding van COVID-19 te helpen stoppen?

Bij Vion gelden strenge coronamaatregelen die altijd conform overheidsregels en RIVM-richtlijnen zijn. De genomen maatregelen hebben onder andere betrekking op:

 • Het voortdurend doorvertalen van nieuwe inzichten op het gebied van hygiëne, lucht- en virusbeheersing in de productieruimten naar maatregelen op de werkvloer.
 • De uitvoering van een strenge gezondheidscontrole bij het binnengaan van onze productielocaties.
 • Het herhaald preventief testen van onze medewerkers en het aanbieden van testen bij klachten.
 • Medewerkers en hun huisgenoten de mogelijkheid bieden om zich te laten testen bij een van de Vion testlocaties.
 • Invoering van maatregelen om anderhalve meter afstand te kunnen houden en de plaatsing van tussenschermen.
 • Kantoorpersoneel motiveren om indien mogelijk thuis te werken.
 • Medewerkers verzoeken om niet zakelijk internationaal te reizen.
 • Het bieden van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers en handdesinfectie.
 • Flexmedewerkers in groepshuisvesting informeren over wat zij kunnen doen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Wat doet Vion om ervoor te zorgen dat producten beschikbaar blijven?

Als levensmiddelenproducent maakt Vion deel uit van de cruciale voedseltoeleveringsketen. Dit houdt in dat we de verantwoordelijkheid hebben om consumenten van voedsel te voorzien. We doen dit steeds onder de hoogste hygiënevoorwaarden, met strikte persoonlijke bescherming en inachtneming van strenge maatregelen. In goed contact met onze ketenpartners, zoals boeren en retailers, maar ook met overheidsinstellingen als GGD’s en regionale overheden, zorgen wij ervoor dat onze producten beschikbaar blijven.

Welke maatregelen heeft Vion specifiek voor de medewerkers getroffen?

 • Bieden van voldoende beschermende middelen.
 • Invoering van maatregelen om anderhalve meter afstand te kunnen houden en de plaatsing van tussenschermen.
 • Vion heeft eigen testfaciliteiten ingericht waar deskundigen van de arbodienst preventief coronatesten afnamen bij productiemedewerkers of in het geval van klachten bij medewerkers en/of inwonende familieleden.
 • In samenwerking met de regionale overheden ondersteunt Vion de vaccinatiecampagnes om de vaccinatiegraad te verhogen.
Back to top