Waar bent u naar op zoek?

12-01-2024

De visie van Vion op goed werkgeverschap ten aanzien van inleenkrachten

Het succes van onze organisatie hangt sterk af van de inzet, betrokkenheid, motivatie en het welbevinden van al onze medewerkers. Dit vraagt om een proactief personeelsbeleid, waarbinnen de verdere ontwikkeling van medewerkers en de organisatie centraal staat.

Vion werkt nauw samen met gecertificeerde uitzendbureaus
Er werken bij Vion ruim 11.000 medewerkers, zowel in eigen dienst als via een uitzendbureau. Vion werkt in Nederland nauw samen met uitzendbureaus voor het inlenen van uitzendkrachten, zoals dat in veel branches gebruikelijk is. Dit heeft voornamelijk te maken met fluctuatie in aanbod van werkzaamheden en doordat het aanbod van mensen in de regio onvoldoende is. Binnen Vion werken daarom ook buitenlandse medewerkers op tijdelijke basis. Deze medewerkers zijn van groot belang voor onze bedrijfsvoering en proberen wij daarom zo goed mogelijk aan ons te binden door hen dezelfde voorwaarden, omstandigheden en groeimogelijkheden te bieden als eigen medewerkers. Vaak kiezen buitenlandse medewerkers er zelf bewust voor om alleen tijdelijk in Nederland te werken en geven daarom de voorkeur aan een dienstverband via een uitzendbureau.

Vion werkt enkel samen met voorgeselecteerde erkende en gecertificeerde uitzendbureaus voor het inlenen van uitzendkrachten. De uitzendbureaus moeten voldoen aan de regels zoals vastgelegd in de Nederlandse SNA-norm (Stichting Normering Arbeid) die onder andere toeziet op een correcte uitbetaling. Daarnaast verplicht Vion de uitzendbureaus zich te houden aan de SNF-norm (Stichting Normering Flexwonen) voor het bieden van goede huisvesting. Vion houdt zelf ook steekproefsgewijs ter plaatse toezicht op de huisvesting en voert steekproefsgewijs looncontroles uit bij de uitzendbureaus. Vion zet zich op deze manier in om passende huisvesting te bieden aan onze inleenkrachten, bij voorkeur zoveel mogelijk in de buurt van hun werk. Ook hanteert Vion, als lid van de werkgeversorganisatie COV, een Fair Employment Code. Deze code biedt – boven op wet- en regelgeving, de SNA en SNF normen en de CAO – extra zekerheden voor deze groep medewerkers, bijvoorbeeld ten aanzien van veiligheid en gezondheid.

Diversiteit en inclusiviteit
Vion stimuleert haar medewerkers actief om in vaste dienst te treden. Met name de buitenlandse medewerkers die zich voor langere tijd willen committeren zijn hierin geïnteresseerd. We vinden het belangrijk om de integratie van buitenlandse medewerkers binnen Vion en binnen de maatschappij actief te bevorderen. Zo bieden wij onze medewerkers diverse taalcursussen, op maat gemaakte inwerkprogramma’s, doorgroeimogelijkheden, ondersteuning bij huisvesting via de uitzendbureaus en aanverwante ondersteunende diensten aan.

Binnen een internationaal bedrijf als Vion zijn diversiteit en inclusiviteit belangrijke thema’s. Met productielocaties in Nederland, Duitsland, België en verkoopondersteunende kantoren over de hele wereld is het belangrijk om als organisatie bewust om te gaan met culturele verschillen en achtergronden. Om een prettige en veilige werkomgeving te creëren biedt Vion op de werkvloer onder meer landen-themaweken in de kantines, bedrijfscommunicatie in diverse talen, native speaking fieldcoaches als aanspreekpunt en ondersteuning, en vereenvoudigde communicatie middels pictogrammen en andere visualisaties. Of je nu werkt in eigen dienst of via een uitzendbureau, bij Vion wordt iedere medewerker gelijk behandeld. Door samen te werken met gemeenten en andere maatschappelijke instanties stimuleren we ook de instroom van mensen met een arbeidsbeperking, vluchtelingen of buitenlandse medewerkers.

Werken bij Vion betekent dat je meebouwt aan toekomstbestendige, duurzame voedselketens. Daarmee draag je bij aan de ontwikkeling van het voedsel van morgen. We maken samen het verschil, binnen de keten én daarbuiten. Daar zijn we trots op.