Waar bent u naar op zoek?

19-07-2023

In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel

In het duurzaamheidsverslag van Vion staat het bouwen aan duurzame ketens in de voedselketen centraa.

Ronald Lotgerink CEO Vion: “Een duurzame voedselketen is betaalbaar en bereikbaar voor iedereen en levert een positieve bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkelingen rondom klimaat en de zorg voor dierenwelzijn.

Vion heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het bouwen van voedselketens met klanten en boeren. In deze ketens worden afspraken gemaakt over de zorg voor dierenwelzijn op de boerderij en de slachterij, klimaatmaatregelen en een eerlijk verdienmodel. Informatie, zoals slachtgegevens, wordt uitgewisseld via een blockchain. Het is daarmee open voor de deelnemer in de keten. Ook de herkomst van het vlees is gegarandeerd via DNA-traceerbaarheid. Vion heeft de zorg voor het individuele dier verbeterd met camera’s die werken met artificiële intelligentie. Op deze wijze is de interactie tussen mensen en dieren altijd transparant en helpen we onze medewerkers om goed te zorgen voor elk dier.

Op basis van wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen University & Research (WUR) berekent Vion de carbon-footprint van de runderen en de varkens om zodoende deze informatie over het product te kunnen communiceren in de keten en met afnemers. Deze gegevens geven voor iedereen inzicht om de gestelde milieudoelen te realiseren.

Uiteindelijk worden de meerkosten voor betere zorg en duurzaamheid door de markt betaald. Met een paar grote retailers en veehouders zijn al afspraken gemaakt over een eerlijke verdeling van kosten in de keten. Het biedt meer zekerheid en mogelijkheden voor klanten die specifieke eisen stellen aan meer duurzame vlees- en vegaproducten in het schap. Vion wil de komende jaren meer duurzame ketens bouwen met klanten en boeren die betaalbaar en bereikbaar zijn.

Lees meer over Vion’s duurzame ketens in ons rapport Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 2022.