Good Farming Balance

Drie aflevermodules

Om te zorgen voor voldoende diversiteit in de aangeleverde varkens heeft Good Farming Balance drie aflevermodules: Basis, Breed (een breed aflevertraject) en Robuust (rijpere varkens met iets meer spekdikte). Varkenshouders kunnen zelf bepalen binnen welke aflevermodule ze hun varkens willen leveren. Daarnaast maken we samen afspraken over de te leveren hoeveelheid, om continuïteit te kunnen garanderen. Hierdoor is er voor onze afnemers altijd kwaliteitsvlees beschikbaar in de gewenste volumes en klantspecificaties.

Binnen Good Farming Balance kunnen varkenhouders kiezen uit twee prijssystemen: de Vion weekprijs, die wekelijks schommelt op basis van vraag en aanbod, en de Vion prijsindexgarantie (PIG), een gemiddelde prijs op basis van een combinatie van representatieve internationale prijzen.