Vion Consumer Monitor: Het belang van vlees is onmiskenbaar

Date: 19-10-2015 Tags:

De Vion Consumer Monitor geeft opnieuw opvallende resultaten


Boxtel, 19 oktober 2015 –
Het belang van vlees voor de consument is onverminderd erg groot. Verder blijkt dat de aandacht voor kwaliteit in de meest brede zin des woords groeit, dat Nederlands vlees een uitstekend imago heeft en dat jongeren herkomst en dierenwelzijn belangrijk vinden. Deze opvallende inzichten in de consumentenperceptie en het aankoopproces van vlees komen uit de jongste editie van de Vion Consumer Monitor.

Jongeren: een kritische maar solide doelgroep voor de toekomst
Uit het onderzoek onder bijna 2.500 huishoudens van het GfK huishoudpanel blijkt dat met name jongeren in de afgelopen jaren meer belang zijn gaan hechten aan de rol van vlees bij de warme maaltijd. Een ruime meerderheid van de jongeren (63%) vindt vlees een onmisbaar onderdeel van hun voeding. Daarnaast zien ze de consumptie van vlees als gezond en is het voor velen het lekkerste onderdeel van de warme maaltijd. Ook als er een keer geen traditionele warme maaltijd met vlees wordt gegeten, dan zijn de genoemde alternatieven vaak toch op een of andere manier verrijkt met vlees. Je kunt dan denken aan maaltijdsalades, kant-en-klare maaltijden, (verse) pizza’s en pasta’s.

De consument krijgt steeds meer oog voor kwaliteit
Voor zes op de tien consumenten mag een goed stuk vlees best weleens wat duurder zijn. Daarnaast waarderen ze concepten, die in hun ogen staan voor kwaliteit, zoals biologisch vlees en vlees met een welzijnskeurmerk, steeds meer. Ook stijgt de bereidheid om een meerprijs voor dit soort vlees te betalen, met name bij de jongeren. Dierenwelzijn, klimaateffecten en ketentransparantie zijn zaken waar de jongere consumenten kritisch naar kijken en goed over geïnformeerd willen worden. Consumenten lijken steeds meer open te staan voor het verhaal achter het vlees en ook te begrijpen dat de investeringen die bijvoorbeeld in het welzijn van dieren worden gedaan, een prijskaartje hebben.

Nederlands vlees heeft een uitstekend imago
Het merendeel van de consumenten (62%) vindt dat Nederlands vlees van uitstekende kwaliteit is. Dit vertaalt zich ook in een stijgende voorkeur voor Nederlands vlees en de bereidheid hier iets meer voor te willen betalen.

Vion Consumer Monitor
De Vion Consumer monitor – onderdeel van de Vion Maatwerkoplossingen – is gericht op het beter begrijpen van de vleeskoper en het aankoopproces van vlees. Het onderzoek is gehouden onder bijna 2.500 huishoudens uit het GfK panel en wordt jaarlijks in Nederland uitgevoerd. De Vion Consumer Monitor 2015 bevat uitgebreide consumenten- en shopperinformatie over de perceptie, wensen, koopgedrag en aankoopproces rondom het thema vlees. Daarnaast is onderscheid gemaakt in verschillende groepen vleeskopers en zijn duidelijke verschuivingen en ontwikkelingen per retailer in kaart gebracht.

De Vion Consumer Monitor geeft per retailer concreet  inzicht in de specifieke groeimogelijkheden en/of verbeterpunten. De monitor is daarmee een waardevolle informatiebron over de beleving van de vleescategorie én het aankoopproces per retailformule. Inzicht dat de retailer helpt zijn vleescategorie verder te ontwikkelen en het rendement te optimaliseren.