Waar bent u naar op zoek?

Informatie voor veehouders

Vion Rundvee B.V.

De me­de­wer­kers bij Vion Rund­vee be­ge­lei­den de aan- en ver­ko­op van alle dier­stro­men in de rund­vee­hou­de­rij. Het be­treft run­de­ren bes­temd voor
vlee­s­pro­duc­tie, kal­ve­ren, fok- en ge­bruiks­vee en ex­port­run­de­ren. Vion Rund­vee is ver­ant­wo­or­de­li­jk voor het trans­port van slacht­run­de­ren va­nuit heel Neder­land naar de pro­duc­tie­lo­ca­tie van Vion Til­burg.

Vion RundveeNet geeft veehouders online inzicht in de slachtgegevens afkomstig van Vion slachterijen. Het dashboard geeft direct inzicht in gewicht, kwaliteit en diergezondheidsregistraties van de dieren. Samen met de eigen dierenarts kunnen veehouders aan de slag om mogelijke diergezondheidsregistraties bij de veestapel op termijn te voorkomen of te beheersen. Hiermee optimaliseren ze de bedrijfsvoering ten dienste van de melkproductie en leveren ze gezondere koeien met meer vleesomzet.

Bezoek de website

Vion Zucht- und Nutzvieh

Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH is een onderneming van Vion Food Group in Duitsland. Zij is de belangrijkste leverancier van slachtrunderen voor Vion en exploiteert ook veehandel als extra dienstverlening voor de veehouder.

Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH heeft vijf locaties in het noorden/westen/oosten van Duitsland van waaruit de operationele activiteiten worden geleid. In totaal biedt Vion Zucht- und Nutzvieh GmbH werk aan meer dan 100 mensen.

Bezoek de website