Waar bent u naar op zoek?

19-03-2024

Vion versterkt vraaggestuurd ketenconcept Good Farming Balance voor de toekomst

Vion is marktleider in het bouwen van vraaggestuurde ketens met als doel boeren een duurzame toekomst te bieden en consumenten te voorzien van veilig, gezond en smaakvol voedsel. Samenwerking in de keten, van boer tot bord, en het evenwicht tussen vraag en aanbod zijn hierin van dagelijks belang. Vion zet voortdurend in op de verdere ontwikkeling van deze ketens als speerpunt voor een toekomstbestendige sector. Door recente ontwikkelingen heeft Vion de Good Farming Balance keten verder geoptimaliseerd.

Al sinds Vion in 2010 Good Farming Star introduceerde, loopt het bedrijf voorop in het bouwen van vraaggestuurde ketens. In 2017 introduceerde Vion met succes een nieuwe vraaggestuurde aanpak voor de internationale afzetmarkten voor varkensvlees: Good Farming Balance. Ongeveer 75% van de leveranciers van varkens aan Vion levert binnen dit vraaggestuurde concept. Hierbij hecht Vion veel waarde aan duurzame relaties, zekerheid en stabiliteit. Zowel vanuit het perspectief van de varkenshouder als vanuit Vion. Samen zorgen we voor kwaliteitsvlees dat aansluit bij de vraag vanuit de markt.

Aanpassing overeenkomst
De basis voor de Good Farming Balance overeenkomst die Vion met haar leveranciers heeft, is gelegd in 2017 bij de introductie. Ontwikkelingen in de markt, de samenleving en wet- en regelgeving leiden ertoe dat Vion de Good Farming Balance overeenkomst op enkele punten aanpast. Met als doel de voordelen van Good Farming Balance voor de keten te behouden, nu en in de toekomst.

Volgens de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voldoet de Good Farming Balance overeenkomst niet geheel aan de nieuwe Wet oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen. Na overleg hierover met de ACM, heeft Vion vrijwillig voorgesteld om de bestaande overeenkomst in lijn te brengen met de actuele wetgeving.

Daarnaast past Vion op eigen initiatief in de overeenkomst de samenstelling van het PIG-mandje aan om beter aan te sluiten bij de huidige marktsituatie, vervalt de maximering van de nabetaling en betaalt Vion een voorschotbetaling van 0,5 cent per kilo voor elk geleverd vleesvarken over de eerste zes maanden.

Differentiatie in deelconcepten
Vion zet actief stappen in de verdere ontwikkeling van de Good Farming Balance keten. Dit wordt gerealiseerd door het differentiëren in marktsegmenten en het bouwen van vraaggestuurde deelketens met de focus op duurzaamheid en dierenwelzijn, zoals Robusto, World en de pilot Good Farming sustainability. Op deze manier werkt Vion samen met haar leveranciers en klanten, en uiteindelijk ook de consumenten, aan het verduurzamen van de varkensvleesketen.

De leveranciers van Vion worden hierover persoonlijk geïnformeerd.