Kostenbesparing Vion door professionaliseren inkoop non-food

Datum: 11-07-2014 Tags:

Eerste stappen nieuwe strategie zichtbaar


11 juli 2014 – Vion heeft besloten proQure uit Amsterdam in te schakelen om Vion te ondersteunen in het proces om de kosten van inkoop non-food structureel te verlagen. De inkoopspecialisten van proQure ondersteunen Vion in het onderhandelen en inkopen op een meer efficiënte en gestructureerde wijze.

Jacques Straathof, CFO Vion: ‘Om het vertrouwen terug te winnen van klanten en van de markt, gaan we de komende twee jaar 100 tot 150 miljoen extra  investeren. Een deel van deze investeringen wordt gefinancierd door kosten te besparen op bijvoorbeeld inkoop non-food.’

Vion Food besteedt jaarlijks gemiddeld 11% van de omzet aan inkoop non-food  ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan inkoop van energie, logistieke dienstverlening, inhuur van externe medewerkers, verpakkingsmaterialen, catering, schoonmaak en dergelijke. Binnen Vion is vastgesteld dat er bij de inkoop non-food substantiële mogelijkheden tot kostenbesparing liggen. Om deze besparingen te realiseren gaat Vion ook de interne de organisatie rondom inkoop non-food anders inrichten. De Nederlandse en Duitse Purchase Non Food teams worden samengevoegd, waarmee Vion beter gebruik gaat maken van de schaalvoordelen van de organisatie.

Een mooi voorbeeld van een gezamenlijk inkoopproject is de zeevracht naar Azië. Door dit in één centraal contract onder te brengen, is een kostenbesparing van 2,5 miljoen euro op jaarbasis gerealiseerd.