Toenemende vraag naar Good Farming Star producten

Date: 29-04-2014 Tags:

29 april 2014 – VION en haar afnemers constateren een snel toenemende belangstelling vanuit de samenleving naar diervriendelijke producten. VION juicht deze tendens, die naadloos aansluit op zijn Good Farming Star-concept, van harte toe.

Good Farming Star is het meest recente ketenconcept van VION Food in Nederland. Deze vorm van varkensvleesproductie voldoet aan het 1-ster Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming.

Producenten zoals Zwanenberg Food Group, die al producten met Good Farming Star-grondstoffen produceren, vragen ook steeds meer grondstoffen voor vleeswaren. Om hieraan te kunnen voldoen, gaat VION de komende tijd samen met de varkenshouders de productie van Good Farming Star-varkensvlees opvoeren. Hiermee wordt het aanbod in overeenstemming gebracht met de vraag vanuit de markt. Op deze wijze zal naar verwachting in 2015/2016 ook aan de vraag van bijvoorbeeld Kips Leverworst en andere afnemers kunnen worden voldaan.