Waar bent u naar op zoek?

Dierenwelzijn
23-12-2022

Samenwerken aan langere staarten in de keten

Vion zet zich continue in voor dierenwelzijn. Binnen Good Farming Star werkt Vion aan projecten ter verbetering van het dierenwelzijn in de keten. Het couperen van varkensstaarten is een onderwerp dat op de maatschappelijke agenda staat. Vion zet een volgende stap en gaat samen met varkenshouders op een verantwoorde manier werken aan langere staarten in de keten.

Vanaf 2030 is het couperen van varkensstaarten in Nederland niet meer toegestaan. Het abrupt stoppen met couperen is in het kader van dierenwelzijn en voedselveiligheid niet verantwoord in verband met een verhoogd risico op staartverwondingen. Om dit ultieme doel gezamenlijk te behalen vóór 2030 werkt Vion samen met de varkenshouders aan het geleidelijk langer laten van varkensstaarten. Dit is alleen mogelijk wanneer aanwezige risicofactoren op een varkensbedrijf gelijktijdig gesignaleerd en beheerst worden. Vion biedt de varkenshouders nu een stapsgewijze en bedrijfsspecifieke aanpak om op een verantwoorde manier te werken aan langere staarten.

Meten in de slachterij
Vion meet sinds kort in de slachterij de staartlengtes van de varkens met behulp van een camera. Met deze informatie wordt de huidige situatie met betrekking tot de staartlengtes op de verschillende varkensbedrijven in de keten in beeld gebracht. De eerste resultaten laten zien dat er verschil is in staartlengtes tussen de bedrijven. Dit biedt perspectief voor de mogelijkheid tot het geleidelijk verlengen van de staarten ter bevordering van het dierenwelzijn.

Verantwoord langere staarten
Het verantwoord toewerken naar langere staarten vergt een gezamenlijk inspanning met een gezamenlijk doel. Vion koppelt de resultaten van de staartlengtes vanaf januari 2023 terug aan de varkenshouders. Omdat elk bedrijf uniek is, is aandacht voor de aanwezige risicofactoren op het betreffende bedrijf een belangrijke volgende stap. Dit gebeurt in samenwerking met de bedrijfsbegeleiders zoals de dierenarts. Op basis van deze informatie wordt er samen een bedrijfsspecifiek plan gecreëerd.

Na de uitvoering van het plan volgt een evaluatie. Een tussentijdse evaluatie op het varkensbedrijf en op basis van de metingen in de slachterij, zorgt voor een continu monitoringsproces. Op deze manier kunnen varkensstaarten op een verantwoorde manier steeds langer worden.

 

Meer nieuws van Vion

Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München ‘Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland
Nieuws
12 juni 2023 Slimme techniek in de varkensstal
Persbericht
07 juni 2023 Vion kondigt strategische transformaties aan en gaat werken met landen units  
Persbericht
25 mei 2023 Vion wil productiecapaciteit in Duitsland aanpassen
Nieuws Nieuws
22 mei 2023 Vion zet warmtemaatregelen in voor transport en slachterijen bij hoge temperaturen
Persbericht
17 mei 2023 Vion presenteert kleurrijke premium eiwitvariëteit op PLMA 2023
Persbericht
17 april 2023 Nauwere samenwerking tussen Vion en Erzeugergemeinschaft Südbayern: Uwe Tost benoemd in de directie
Persbericht
03 maart 2023 Landbouwminister van Brandenburg Axel Vogel bezoekt Vion-Perleberg