Biodiversiteit en ontbossing

Impact op de samenleving en de rol van Vion

Door de aard van onze toeleveringsketen is Vion verbonden met een mogelijke negatieve impact op de biodiversiteit. Er is een risico van ontbossing voor de productie van soja voor veevoer. Via de veehouderijen die aan ons leveren, zijn we gekoppeld aan een risico van biodiversiteitsverlies door de uitstoot van ammoniak en door monocultuur, bodemverzuring en landgebruik en landbeheer. De andere kant van het plaatje is dat we, door ook biologisch vlees aan te bieden, werken aan landbouwpraktijken die bijdragen aan duurzame voedselproductie en het behoud van ecosystemen. Met onze betrokkenheid bij ontbossingsvrije sojaleveringsketens werken we samen met boeren aan het stoppen van ontbossing.

Ons beleid, betrokkenheid en doelstellingen

Het onderwerp ‘Biodiversiteit en ontbossing’ maakt deel uit van onze versterkte duurzaamheidsstrategie, met onderwerpen en doelen die belangrijk zijn voor duurzame voedselproductie en -consumptie. Onze belangrijkste doelstelling is te komen tot sojavrije toeleveringsketens zonder ontbossing.

Om de biodiversiteit te beschermen, zetten we ons in om de productie van biologisch vlees te stimuleren door niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland en België een leidende positie in te nemen en biologische toeleveringsketens voor zowel varkensvlees als rundvlees in deze landen op te zetten. De Groene Weg, marktleider in biologisch vlees in Nederland en de op één na grootste speler in Europa, verwerkt meer dan 100.000 biologische varkens per jaar. De Groene Weg is gecertificeerd door Skal, voldoet aan de Europese biologische standaard en is ook gecertificeerd met het Beter Leven Keurmerk 3-sterren.

Binnen de melkveehouderij is er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Veel Nederlandse melkveehouders maken gebruik van de biodiversiteitsmonitor – een instrument dat positieve en negatieve effecten op de biodiversiteit in kaart brengt. Op basis van deze beoordeling is een locatiespecifiek biodiversiteitsplan geïmplementeerd op boerderijen.

Om de uitstoot van stikstof tijdens transport te verminderen, heeft Vion haar vloot EURO 5-dieseltrucks vervangen door de nieuwste EURO 6-conforme alternatieven. We zullen ook meer elektrische vrachtwagens inzetten. De laatste EURO 5-voertuigen zijn begin 2023 vervangen.

Om de biodiversiteit te beschermen, zetten we ons in om de productie van biologisch vlees te stimuleren door een leidende positie in te nemen

Nieuws & stories

Geen onderdeel van een categorie
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
Nieuws
17 november 2023 Vion holding statement
Persbericht
13 november 2023 World Steak Challenge 2023: Vion wint 2x goud, 1x zilver en 5x brons
Persbericht
05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
Persbericht
04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
Nieuws
02 oktober 2023 ‘De klimaatsensor is een extra paar ogen in de stal’
Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland

Activiteiten in 2022

In 2022 hebben we 100 insectenhotels, 500 vogelhuisjes en andere materialen, zoals bloemenzaden, uitgedeeld aan lokale vestigingen en boerderijen die een langdurige relatie met Vion hebben en die deel uitmaken van het Good Farming Star-programma. Hiermee stimuleren we onze leveranciers om zich in te zetten voor biodiversiteit. Ook houden we regelmatig bijeenkomsten met boeren die deel uitmaken van onze BBC-programma's, waarbij biodiversiteit op de boerderij deel uitmaakt van deze gesprekken.

Verwerkte dierlijke eiwitten

We nemen deel aan experimenten over het gebruik van veilige, verwerkte dierlijke eiwitten in diervoeder. Dit is een van de belangrijkste projecten om circulariteit in de vleesproductie te verbeteren en verspilling van dierlijke eiwitten met een hoge voedingswaarde te voorkomen. De voedingsindustrie in onze regio produceert veel bijproducten. Voorbeelden hiervan zijn bijproducten van bakkerijen, gebruikte granen van brouwerijen en bijproducten van zuivelproductie. Deze bijproducten zijn niet geschikt voor menselijke consumptie, maar vormen een onmisbaar onderdeel van varkensvoer. Hergebruik van wat anders voedselafval zou zijn, heeft een substantiële impact op het creëren van een duurzamere en meer regionaal gebaseerde varkensvleesproductie; het elimineert de behoefte aan producten zoals soja en voorkomt zo een toenemende druk op de biodiversiteit.

Biologisch rundvlees

In september 2022 is De Groene Weg begonnen met het opbouwen van een keten voor biologisch rundvlees uit Nederland.

Ontbossingsvrije soja

Samen met verschillende relevante belanghebbenden, zoals het Global Food Safety Initiative (GFSI), de Round Table on Responsible Soy Association (RTRS), mondiale banken, soja-importeurs, de detailhandel en anderen, werken we aan een manier om de herkomst van soja systematisch te verduidelijken. Zodra een dergelijk systeem is geactiveerd, kunnen we de herkomst van soja controleren en werken aan het uitsluiten van soja die is gekoppeld aan ontbossing. We moeten zorgen voor transparantie over de herkomst en certificering van soja en, waar mogelijk, circulaire en reststromen gebruiken voor voedereiwitten. Met onze partners werken we aan de ontwikkeling van een infrastructuur om ervoor te zorgen dat soja niet afkomstig is van velden die in verband worden gebracht met ontbossing (Land Use Change (LUC) free, Deforestation Conversion Free (DCF), Identity Preserved soy).

Hergebruik van wat anders voedselafval zou zijn, heeft een aanzienlijke impact op het creëren van een duurzamere en regionaal verankerde varkensvleesproductie

Nieuws & stories

Geen onderdeel van een categorie
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
Nieuws
17 november 2023 Vion holding statement
Persbericht
13 november 2023 World Steak Challenge 2023: Vion wint 2x goud, 1x zilver en 5x brons
Persbericht
05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
Persbericht
04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
Nieuws
02 oktober 2023 ‘De klimaatsensor is een extra paar ogen in de stal’
Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland

Resultaten

Bijna alle productielocaties binnen Vion zijn volgens plan overgestapt op de IF-PFA-standaard.

Nieuws & stories

Geen onderdeel van een categorie
28 november 2023 Positieve resultaten voor slagersformule De Groene Weg
Persbericht
22 november 2023 Alba Lucke wint Duitse Vleesindustrie Talent Award 2023
Nieuws
17 november 2023 Vion holding statement
Persbericht
13 november 2023 World Steak Challenge 2023: Vion wint 2x goud, 1x zilver en 5x brons
Persbericht
05 oktober 2023 Leon Cuypers COO nieuwe Benelux organisatie bij Vion
Persbericht
04 oktober 2023 Philippe Thomas COO nieuwe Duitsland organisatie bij Vion
Nieuws
02 oktober 2023 ‘De klimaatsensor is een extra paar ogen in de stal’
Persbericht
26 september 2023 DistriFresh breidt elektrische vloot verder uit en zet volgende stap richting CO₂-neutraal transport
Persbericht
22 september 2023 Samen sterker voor Food that Matters – Vion presenteert duurzaamheid en innovatie op Anuga 2023
Persbericht
10 augustus 2023 Uit het verdomhoekje: het imago van vlees zit weer in de lift
Persbericht
19 juli 2023 In een duurzame voedselketen draagt iedereen bij aan een eerlijk verdienmodel
Persbericht
19 juli 2023 Vion neemt contract slachten over voor München 'Schlachthof Zenettistraße
Persbericht
13 juli 2023 Vion en Danish Crown werken samen in Noord-Duitsland
Persbericht Geen onderdeel van een categorie
29 juni 2023 Vion versnelt strategie en brengt capaciteit in lijn met de markt
Persbericht
15 juni 2023 Dr. Veronika Weber is de nieuwe Director Quality Assurance Vion Duitsland