Duurzame veehouderij

Binnen Duurzame veehouderij:

Het thema ‘Duurzame veehouderij’ maakt deel uit van onze aangescherpte duurzaamheidsstrategie. Deze omvat onderwerpen en doelstellingen die van belang zijn voor duurzame voedselproductie en -consumptie. We willen onze transparantie- en duurzaamheidsagenda’s bij elkaar brengen en zo onze stakeholders en vooral de consument de mogelijkheid bieden om een weloverwogen keuze te maken. Dit betekent dat consumenten hun keuzes kunnen baseren op informatie over zowel dierenwelzijn als duurzaamheid. We zullen consumenten informatie geven over onder meer de CO2-voetafdruk van voedingsmiddelen zoals varkensvlees, rundvlees en vleesalternatieven.

CO2-voetafdruk

Vanwege de hoge voedingswaarde van vlees is varkensvlees en gevogelte afkomstig uit Nederland en Duitsland binnen de consumptie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong een klimaatvriendelijke manier om in de eiwitbehoefte van de consument te voorzien. Dit vlees heeft dezelfde CO2-voetafdruk als tofoe (zie afbeelding), terwijl de voedingswaarde voor de mens veel hoger is. Bij de productie van rundvlees is methaanemissie door herkauwen en mest goed voor een aanzienlijk deel van de uitstoot van broeikasgassen. Vion slacht voornamelijk melkvee en de nakomelingen van melkvee, wat in wezen bijproducten zijn van zuivelproductie. Hierdoor is de CO2-voetafdruk aanzienlijk lager dan die van rundvlees van vleesrassen. In 2021 heeft Vion voor 10 melkveehouders in Nederland de voetafdruk van vlees berekend. Uit de resultaten blijkt dat deze Nederlandse veehouders – net als Nederlandse varkenshouders – tot de top 10% van melkveehouders wereldwijd behoren als het gaat om verduurzaming van de CO2-voetafdruk. We streven ernaar om voedingsmiddelen op de markt te brengen met een lagere CO2-voetafdruk dan de artikelen van vandaag en om klanten en consumenten informatie te verstrekken over de voetafdruk van de producten die ze kopen. Hiervoor ontwikkelen we een CO2-label voor onze producten op basis van actuele gegevens uit de keten. Ons doel is om in 2022 de eerste producten met CO2-label in de schappen te hebben liggen. We hebben het aantal berekende BKG-emissies uitgebreid tot 100 boerderijen. Het doel voor 2022 is om de uitstoot te berekenen van alle circa 160 Good Farming Star-veehouderijen. Vion is een voorstander van gecertificeerde soja van Round Table Responsible Soy (RTRS). Aan de RTRS-certificering zijn strikte eisen over het behoud van natuurlijke bossen en andere natuurlijke grondstoffen verbonden. Meer specifiek worden alle varkens in ons Good Farming Star-programma gevoerd met RTRS-gecertificeerde soja. Verder werkt Vion samen met toegewijde partners aan de ontwikkeling van een infrastructuur voor gegarandeerd gebruik van soja geteeld op niet-ontboste velden (Identity Preserved soja).

In het algemeen is de milieuvoetafdruk van varkensvlees kleiner dan die van rundvlees, aangezien herkauwers meer broeikasgassen, waaronder methaan, uitstoten

Biodiversiteit

Binnen de melkveehouderij is er steeds meer aandacht voor het verbeteren van de biodiversiteit. Veel Nederlandse melkveehouders maken gebruik van de biodiversiteitsmonitor, een instrument waarmee de positieve en negatieve impact op de biodiversiteit wordt gecontroleerd. Op basis van deze beoordeling is een locatiespecifiek biodiversiteitsplan op veehouderijen uitgevoerd.

Nieuws & Stories

Persbericht
ME-AT the Alternative lanceert plantaardige vleesvervangers uit eigen land
Persbericht Persbericht Persbericht
Eerste Belgische varkens geleverd aan biologische vleesproducent De Groene Weg
Nieuws
Vion sponsort voedselpakketten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Persbericht
Duurzame ketens hebben de toekomst
Nieuws
Turbulent jaar voor Vion door moeilijke marktomstandigheden
Persbericht
Vion Boxtel neemt drie elektrische terminal trekkers in gebruik
Nieuws
Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt
Nieuws
Vion introduceert een virtuele Koebril om dierenwelzijn te verbeteren
Stories
Vion koploper in sector voor voedsel en drank ondernemingen
Nieuws
Vion zet volgende stap en blijft CO2-uitstoot binnen de levensmiddelenlogistiek aanzienlijk verlagen
Nieuws
World Steak Challenge – Vion wint twee keer goud en vijf keer zilver
Nieuws
De strovarkens komen eraan
Nieuws
De Groene Weg opent nieuwe slagerij in Alkmaar
Nieuws
Vion benoemt Tjarda Klimp als CFO
Nieuws
Lening gekoppeld aan duurzaamheid

Bepalen van de beste methode voor het berekenen van de CO2-voetafdruk van vlees

Vion maakt gebruik van een rekenmethode die is ontwikkeld door Wageningen University. Om footprint-berekeningen in de praktijk in te zetten, is ruwe data van ketenpartners nodig, zoals veehouderijen en leveranciers van dierenvoer, via een robuuste en betrouwbare data-infrastructuur. In 2021 hebben we deze methode voor varkensvlees ingezet als geautomatiseerd rekensysteem en daarvoor gegevens ontvangen van 45 boerderijen.

Continue verbetering in duurzaamheid op onze biologische varkenshouderijen

Al onze biologische varkenshouders onder De Groene Weg hebben EKO-certificatie en gebruiken de EKO-code als instrument om zichzelf op twaalf onderwerpen een score te geven, waaronder energie, bodem, mest, biodiversiteit en circulariteit. Van elke leverancier wordt verwacht dat ze elk jaar ten minste twee doelen stellen die leiden tot een hogere score in het jaar erop. Deze aanpak zorgt voor continue verbetering van de duurzaamheid van de biologische varkensvleesketen van De Groene Weg.

Al onze biologische varkenshouders onder De Groene Weg hebben EKO-certificatie

Dialoog met stakeholders

Samen met partners in de sector bespreekt Vion mogelijke oplossingen voor verschillende milieuonderwerpen. Zo was Vion partner in de door de Nederlandse overheid geïnitieerde werkgroep over de rapportage van CO2-voetafdrukken voor voedsel in Nederland. Dit heeft geleid tot oprichting van een projectteam dat het voortouw zal nemen bij veranderingen ten gunste van duurzame veehouderij.

Nieuws & Stories

Persbericht
ME-AT the Alternative lanceert plantaardige vleesvervangers uit eigen land
Persbericht Persbericht Persbericht
Eerste Belgische varkens geleverd aan biologische vleesproducent De Groene Weg
Nieuws
Vion sponsort voedselpakketten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
Persbericht
Duurzame ketens hebben de toekomst
Nieuws
Turbulent jaar voor Vion door moeilijke marktomstandigheden
Persbericht
Vion Boxtel neemt drie elektrische terminal trekkers in gebruik
Nieuws
Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt
Nieuws
Vion introduceert een virtuele Koebril om dierenwelzijn te verbeteren
Stories
Vion koploper in sector voor voedsel en drank ondernemingen
Nieuws
Vion zet volgende stap en blijft CO2-uitstoot binnen de levensmiddelenlogistiek aanzienlijk verlagen
Nieuws
World Steak Challenge – Vion wint twee keer goud en vijf keer zilver
Nieuws
De strovarkens komen eraan
Nieuws
De Groene Weg opent nieuwe slagerij in Alkmaar
Nieuws
Vion benoemt Tjarda Klimp als CFO
Nieuws
Lening gekoppeld aan duurzaamheid
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen Teelt en productie van diervoeders
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 60 %
  2021 43 %
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen Enterische fermentatie op de boerderij
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 8 %
  2021 40 %
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen CO2-uitstoot van mest op de boerderij (CH4 en N2O)
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 30 %
  2021 13 %
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen Bijdrage aan CO2-uitstoot door slacht
  Bijdrage aan CO2e-emissies in de varkens- en rundvleesketen
  2021 1 %
  2021 1 %

  Toelichting op de resultaten

  Bovenstaande resultaten zijn gebaseerd op de gegevens van 15 varkenshouderijen en 10 melkveebedrijven. Vion heeft zijn doelstelling om in 2021 de BKG-emissies voor 160 veehouderijen te berekenen, niet gehaald. De reden was dat gegevens van de bedrijven

  aan het eind van 2021 nog niet allemaal bekend waren. De betreffende gegevens werden in het eerste kwartaal van 2022 ontvangen en de berekeningen zijn nog niet klaar op het moment van publicatie van dit rapport. In 2022 willen we de uitstoot van 160 Good Farming Star-varkenshouderijen plus 40 rundveebedrijven berekenen.

  Nieuws & Stories

  Persbericht
  ME-AT the Alternative lanceert plantaardige vleesvervangers uit eigen land
  Persbericht Persbericht Persbericht
  Eerste Belgische varkens geleverd aan biologische vleesproducent De Groene Weg
  Nieuws
  Vion sponsort voedselpakketten voor vluchtelingen uit Oekraïne 
  Persbericht
  Duurzame ketens hebben de toekomst
  Nieuws
  Turbulent jaar voor Vion door moeilijke marktomstandigheden
  Persbericht
  Vion Boxtel neemt drie elektrische terminal trekkers in gebruik
  Nieuws
  Vion introduceert herzien prijsindexgarantie-systeem ondanks onbalans in de markt
  Nieuws
  Vion introduceert een virtuele Koebril om dierenwelzijn te verbeteren
  Stories
  Vion koploper in sector voor voedsel en drank ondernemingen
  Nieuws
  Vion zet volgende stap en blijft CO2-uitstoot binnen de levensmiddelenlogistiek aanzienlijk verlagen
  Nieuws
  World Steak Challenge – Vion wint twee keer goud en vijf keer zilver
  Nieuws
  De strovarkens komen eraan
  Nieuws
  De Groene Weg opent nieuwe slagerij in Alkmaar
  Nieuws
  Vion benoemt Tjarda Klimp als CFO
  Nieuws
  Lening gekoppeld aan duurzaamheid